Studentlitteraturs logga inUse logga
 
 

Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

bok:anvandbarhet_i_projekt [2012-04-10 16:17]
nihongo
bok:anvandbarhet_i_projekt [2012-04-10 16:22] (aktuell)
nihongo
Rad 72: Rad 72:
Hur gör man då om man skall arbeta med användbarhet i ett projekt där man också vill arbeta med med traditionella funktionskrav? En funktionslista ger mycket små möjligheter att värdera användningskvaliteten hos lösningsförslag, varför vi förordar att textuella beskrivningar av användargränssnitt hålls till ett minimum och så fort som möjligt kompletteras med skisser, designförslag och prototyper. Hur gör man då om man skall arbeta med användbarhet i ett projekt där man också vill arbeta med med traditionella funktionskrav? En funktionslista ger mycket små möjligheter att värdera användningskvaliteten hos lösningsförslag, varför vi förordar att textuella beskrivningar av användargränssnitt hålls till ett minimum och så fort som möjligt kompletteras med skisser, designförslag och prototyper.
-Att inte ha en lista med krav som skall betas av kan kännas skrämmande för de som vant sig vid ett sådant arbetssätt.När man väl inser att användningskvalitet inte går att beskriva som enkla funktioner, eftersom det handlar om beteenden, flöden, att hjälpa det mänskliga systemet, och att skapa något attraktivt så blir det å andra sidan en befrielse att slippa den omständliga kravhanteringen.+Att inte ha en lista med krav som skall betas av kan kännas skrämmande för de som vant sig vid ett sådant arbetssätt. När man väl inser att användningskvalitet inte går att beskriva som enkla funktioner, eftersom det handlar om beteenden, flöden, att hjälpa det mänskliga systemet, och att skapa något attraktivt så blir det å andra sidan en befrielse att slippa den omständliga kravhanteringen.
-En funktionell kravspecifikation är fortfarande utmärkt att använda för sådan krav som verkligen går att testa och bocka av, som exempelvis att verksamhetsregler följs, att åtkomst ges till rätt person etc. +En funktionell kravspecifikation är fortfarande utmärkt att använda för sådana krav som verkligen går att testa och bocka av, som exempelvis att verksamhetsregler följs, att åtkomst ges till rätt person etc.
Lösningen är att Lösningen är att
  * se till att beskriva de viktigaste egenskaperna i gränssnittet i en principdesign. Hur sker navigering, återkoppling och flöden? Hur är mönstret för olika funktioner uppbyggda? Vilka är reglerna för språk och tonalitet, vilka är reglerna för bilder och ikoner?   * se till att beskriva de viktigaste egenskaperna i gränssnittet i en principdesign. Hur sker navigering, återkoppling och flöden? Hur är mönstret för olika funktioner uppbyggda? Vilka är reglerna för språk och tonalitet, vilka är reglerna för bilder och ikoner?
-  * komplettera funktionella beskrivningar av flöden (exempelvis användningsfall i RUP och user stories i Scrum) med skisser av gränssnittet i flödet+  * komplettera funktionella beskrivningar av flöden (exempelvis användningsfall i RUP och user stories i Scrum) med skisser av gränssnittet i flödet.
  * beskriva effektmålen som produkten skall hjälpa till med, såväl på verksamhetsnivå som för respektive målgrupp.   * beskriva effektmålen som produkten skall hjälpa till med, såväl på verksamhetsnivå som för respektive målgrupp.
  * hålla listan av funktionella krav till sådana krav som går att entydigt testa.   * hålla listan av funktionella krav till sådana krav som går att entydigt testa.
-  * införa interaktionstester i varje iteration+  * införa interaktionstester i varje iteration.
  * införa användningstester som ett systematiskt sätt att validera lösningen.   * införa användningstester som ett systematiskt sätt att validera lösningen.
  * införa användningskvalitet som ett produktmål.   * införa användningskvalitet som ett produktmål.
  * återkoppla projektets progress vad gäller användningskvalitet till styrgruppen på varje styrgruppsmöte.   * återkoppla projektets progress vad gäller användningskvalitet till styrgruppen på varje styrgruppsmöte.
 
 

Författare

Bild på författareb Johan BerndtssonBild på författareb Ingrid Domingues

Facebook

Twitter (@anvandbarhet)

 
Creative Commons-licens

Användbarhet i praktiken - wiki by Ingrid Dominques/Johan Berndtsson is licensed under a Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell 3.0 Unported License. Based on a work at anvandbarhet.se.