Studentlitteraturs logga inUse logga
 
 

Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

bok:appendix_c [2010-07-15 10:25]
domingues
bok:appendix_c [2012-04-03 08:38] (aktuell)
henrik tidigare version återställd
Rad 13: Rad 13:
Vi vill belysa hur andra modeller och metoder förhåller sig till vår modell genom att beskriva några olika, fritt valda, områden. Hoppas det kan hjälpa dig att sortera begreppen! Vi vill belysa hur andra modeller och metoder förhåller sig till vår modell genom att beskriva några olika, fritt valda, områden. Hoppas det kan hjälpa dig att sortera begreppen!
-======= Definiera effektmål =======+===== Definiera effektmål ===== 
Det finns många tekniker för att definiera effektmål, där de flesta har en ekonomisk utgångspunkt, men man försöker ofta också involvera andra värden än de direkt ekonomsikt mätbara. Det finns många tekniker för att definiera effektmål, där de flesta har en ekonomisk utgångspunkt, men man försöker ofta också involvera andra värden än de direkt ekonomsikt mätbara.
Rad 24: Rad 25:
-Effekthemtagning+====== Effekthemtagning ====== 
 + 
 + 
 + 
 +===== Användbarhet ===== 
 + 
 +Det finns väldigt många metoder och tekniker för att säkerställa tjänstens användbarhet. Styrkan hos dem är att  de har sitt fokus på de användningssituationer som uppstår och hur de kan göras bättre, därför handlar de flesta metoder om målgruppsanalys, design eller test.  
 + 
 +Deras svagheter är att de inte tydligt visar på //hur// en viss utformning leder till en bättre tjänst. För många projektledare och beställare blir därför användbarhet något oklart, som man visserligen måste göra, men det är oklart vilket värde det tillför i projektet. Därmed är det inte heller ovanligt att man i tidsnöd försöker minska ned på "användbarhetsaktiviteterna".  
 +  
 + 
 +Varför är en viss design bättre (ur ett verksamhetsperspektiv) än en annan? Att det mänskliga systemet fungerar på ett visst sätt och att man därför bör utforma lösningen därefter, det förutsätter de flesta beställare att leverantören klarar av. Att tvinga användaren logga in för att betala [ref 3 milj dollar button] är också en aspekt som direkt påverkar lösningens utformning och användarnas nöjdhet med tjänster.
-Användbarhet+==== Leda och styra projekt ==== 
 +Fokus på tid och kostnad
-Leda och styra projekt+=== Utveckla funktioner, form och innehåll ===
-Utveckla funktioner, form och innehåll 
Förvalta Förvalta
 
 

Författare

Bild på författareb Johan BerndtssonBild på författareb Ingrid Domingues

Facebook

Twitter (@anvandbarhet)

 
Creative Commons-licens

Användbarhet i praktiken - wiki by Ingrid Dominques/Johan Berndtsson is licensed under a Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell 3.0 Unported License. Based on a work at anvandbarhet.se.