Studentlitteraturs logga inUse logga
 
 

Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

bok:det_har_gatt_bra_hittills_varfoer_skulle_vi_aendra_vart_arbetssaett [2010-06-09 22:23]
berndtsson skapad
bok:det_har_gatt_bra_hittills_varfoer_skulle_vi_aendra_vart_arbetssaett [2011-03-26 21:08] (aktuell)
berndtsson
Rad 1: Rad 1:
-====== Myt 2: ”Det har gått bra hittills, varför skulle vi ändra vårt arbetssätt?" ======+====== Myt 2 ====== 
 + 
 +**”Det har gått bra hittills, varför skulle vi ändra vårt arbetssätt?"**
Myten baseras på en känsla av att dagens arbetssätt är bra, visst finns en del svårigheter, men det brukar ju lösa sig… Myten baseras på en känsla av att dagens arbetssätt är bra, visst finns en del svårigheter, men det brukar ju lösa sig…
-Tyvärr vet vi att IT-projekt har en hög sannolikhet att misslyckas. I en studie från 1995 med 8380 projekt så visade det sig att endast 16,2 % avslutades i tid, till beräknade kostnader och med alla specificerade funktioner((The CHAOS report, Stanish Group, 1995.)).+Tyvärr vet vi att IT-projekt har en hög sannolikhet att misslyckas. I en studie från 1995 med 8380 projekt så visade det sig att endast 16,2 % avslutades i tid, till beräknade kostnader och med alla specificerade funktioner.((The CHAOS report, Stanish Group, 1995.))
-Även om man är tveksam till siffran, så finns åtskilliga bevis på misslyckade IT-projekt. I Sverige finns ett antal statliga projekt som blivit betydligt dyrare än avsett, inte bidragit till förväntade förbättringar, eller som inte kommit till användning alls((Se också Computer Sweden: Dålig IT-planering på svenska myndigheter, nr 26, 2000.)).+Även om man är tveksam till siffran, så finns åtskilliga bevis på misslyckade IT-projekt. I Sverige finns ett antal statliga projekt som blivit betydligt dyrare än avsett, inte bidragit till förväntade förbättringar, eller som inte kommit till användning alls.((Se också Computer Sweden: Dålig IT-planering på svenska myndigheter, nr 26, 2000.))
Visst finns projekt som är lyckade, men även där kan man många gånger ifrågasätta om produkten är bra. Sanningen är att den upplevda kvaliteten på produkten och effekterna av att den används inte utvärderas. Man vet alltså sällan om det har gått bra eller ej. Visst finns projekt som är lyckade, men även där kan man många gånger ifrågasätta om produkten är bra. Sanningen är att den upplevda kvaliteten på produkten och effekterna av att den används inte utvärderas. Man vet alltså sällan om det har gått bra eller ej.
 
 

Författare

Bild på författareb Johan BerndtssonBild på författareb Ingrid Domingues

Facebook

Twitter (@anvandbarhet)

 
Creative Commons-licens

Användbarhet i praktiken - wiki by Ingrid Dominques/Johan Berndtsson is licensed under a Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell 3.0 Unported License. Based on a work at anvandbarhet.se.