Strict Standards: Declaration of action_plugin_indexmenu::register() should be compatible with DokuWiki_Action_Plugin::register($controller) in /storage/content/37/152837/anvandbarhet.se/public_html/lib/plugins/indexmenu/action.php on line 13 Strict Standards: Declaration of action_plugin_badbehaviour::register() should be compatible with DokuWiki_Action_Plugin::register($controller) in /storage/content/37/152837/anvandbarhet.se/public_html/lib/plugins/badbehaviour/action.php on line 72 Strict Standards: Declaration of action_plugin_clearhistory::register() should be compatible with DokuWiki_Action_Plugin::register($controller) in /storage/content/37/152837/anvandbarhet.se/public_html/lib/plugins/clearhistory/action.php on line 81 Strict Standards: Declaration of action_plugin_metaheaders::register() should be compatible with DokuWiki_Action_Plugin::register($controller) in /storage/content/37/152837/anvandbarhet.se/public_html/lib/plugins/metaheaders/action.php on line 140 Strict Standards: Declaration of action_plugin_blockquote::register() should be compatible with DokuWiki_Action_Plugin::register($controller) in /storage/content/37/152837/anvandbarhet.se/public_html/lib/plugins/blockquote/action.php on line 61 Strict Standards: Declaration of action_plugin_editsections_es::register() should be compatible with DokuWiki_Action_Plugin::register($controller) in /storage/content/37/152837/anvandbarhet.se/public_html/lib/plugins/editsections/action/es.php on line 74 Strict Standards: Declaration of action_plugin_swiftmail::register() should be compatible with DokuWiki_Action_Plugin::register($controller) in /storage/content/37/152837/anvandbarhet.se/public_html/lib/plugins/swiftmail/action.php on line 126 Förändra din organisation - Användbarhet i praktiken - Wikiboken
Studentlitteraturs logga inUse logga
 
 

Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

bok:forandra_din_organisation [2010-09-22 13:09]
berndtsson
bok:forandra_din_organisation [2012-04-11 14:53] (aktuell)
nihongo
Rad 2: Rad 2:
**Såå... med all denna kunskap om användbarhet... hur ska man nu göra för att få in fokus på användningskvalitet som en naturlig del av projekten?** **Såå... med all denna kunskap om användbarhet... hur ska man nu göra för att få in fokus på användningskvalitet som en naturlig del av projekten?**
-Egentligen finns bara ett svar: se dig som en förändringsagent och agera därefter. Vad det betyder i din organisation vet nog du bäst. Här följer exempel på åtgärder som du kan vidta och tips på förhållningssätt.((Många av de tips vi tar upp här är hämtade från Deborah J. Mayhew, Strategic Development of the Usability Engineering Function, Interactions Sep. 1999. ))+Egentligen finns bara ett svar: se dig som en förändringsagent och agera därefter. Vad det betyder i din organisation vet du nog bäst själv. Här följer exempel på åtgärder som du kan vidta och tips på förhållningssätt.((Många av de tips vi tar upp här är hämtade från Deborah J. Mayhew, Strategic Development of the Usability Engineering Function, Interactions Sep. 1999. ))
===== Marknadsför ===== ===== Marknadsför =====
För de flesta människor finns inga associationer till ord som t.ex. användbarhet, målgruppsanalys och interaktionsdesign. Du måste alltså hjälpa dessa personer att skapa sig en bild av ett helt nytt område! För de flesta människor finns inga associationer till ord som t.ex. användbarhet, målgruppsanalys och interaktionsdesign. Du måste alltså hjälpa dessa personer att skapa sig en bild av ett helt nytt område!
Rad 10: Rad 10:
  * **Myter och attityder** – vilka av de 11 myterna finns i din organisation? Fundera på hur du kan använda argumentationen i boken för att få din organisation att tänka om och agera annorlunda!   * **Myter och attityder** – vilka av de 11 myterna finns i din organisation? Fundera på hur du kan använda argumentationen i boken för att få din organisation att tänka om och agera annorlunda!
  * **Belöningssystem** – vilka belöningssystem hindrar ett arbetssätt där användbarhet är en integrerad del? Är det exempelvis så att ingen belöning finns för produktkvalitet, medan man belönar att hålla tids- och kostnadsramar? Skapa eftertanke och debatt. Adressera gärna de som tjänar mest på användbarheten d.v.s. beställaren och användarna istället för IT-organisationen.   * **Belöningssystem** – vilka belöningssystem hindrar ett arbetssätt där användbarhet är en integrerad del? Är det exempelvis så att ingen belöning finns för produktkvalitet, medan man belönar att hålla tids- och kostnadsramar? Skapa eftertanke och debatt. Adressera gärna de som tjänar mest på användbarheten d.v.s. beställaren och användarna istället för IT-organisationen.
-  * **Arbetssätt** – finns det något som hindrar att man genomför användbarhetsaktiviteter i det vedertagna arbetssättet? Exempelvis skulle det kunna vara så att man anser att utvecklingsteamet inte ska ha kontakt med användare. Ett väl beprövat sätt att få igång arbetet med att införliva användbarhetsaktiviteter i projekten är att börja med tester av olika slag. Tester är konkreta och ger snabbt ett synbart resultat. Med detta i bakhuvudet är de inblandade mycket mer benägna att diskutera hur man kan adressera användbarhetsfrågor.+  * **Arbetssätt** – finns det något som hindrar att man genomför användbarhetsaktiviteter i det vedertagna arbetssättet? Exempelvis skulle det kunna vara så att man anser att utvecklingsteamet inte ska ha kontakt med användarna. Ett väl beprövat sätt att få igång arbetet med att införliva användbarhetsaktiviteter i projekten är att börja med tester av olika slag. Tester är konkreta och ger snabbt ett synbart resultat. Med detta i bakhuvudet är de inblandade mycket mer benägna att diskutera hur man kan adressera användbarhetsfrågor.
  * **Organisation** – hindrar organisationsstrukturen i sig arbetet att skapa användbara produkter? Exempelvis kan det vara så att olika funktioner utvecklas av olika organisationer och att det saknas medel att skapa en konsekvent utformning. Här gäller det då att vara en god kommunikatör!   * **Organisation** – hindrar organisationsstrukturen i sig arbetet att skapa användbara produkter? Exempelvis kan det vara så att olika funktioner utvecklas av olika organisationer och att det saknas medel att skapa en konsekvent utformning. Här gäller det då att vara en god kommunikatör!
==== Finn motivationsfaktorer ==== ==== Finn motivationsfaktorer ====
Rad 23: Rad 23:
  * **Utbilda.** Närhelst det finns en möjlighet, håll en presentation som förklarar fördelarna med att bygga produkter med hög användbarhet. Se till att du visar exempel på arbetssätt som skulle kunna användas i din organisation. Bäst är det om du har genomfört aktiviteter som du kan referera till. Ge konkreta exempel på vad man kan vinna och se till att ha siffror på vad man tjänar!   * **Utbilda.** Närhelst det finns en möjlighet, håll en presentation som förklarar fördelarna med att bygga produkter med hög användbarhet. Se till att du visar exempel på arbetssätt som skulle kunna användas i din organisation. Bäst är det om du har genomfört aktiviteter som du kan referera till. Ge konkreta exempel på vad man kan vinna och se till att ha siffror på vad man tjänar!
-  * **Genomför [[http://anvandbarhet.se/bok:utvardera_anvandbarhet#anvaendbarhetstest|användbarhetstester]].** Beställare och programmerare som deltagit i ett användbarhetstest är de bästa förespråkarna!+  * **[[http://anvandbarhet.se/bok:utvardera_anvandbarhet#anvaendbarhetstest|Genomför användbarhetstester]].** Beställare och programmerare som deltagit i ett användbarhetstest är de bästa förespråkarna!
  * **Visa möjligheterna.** Annars är risken överhängande att du blir betraktad som en ”användbarhetspolis”. Det kan ofta vara en mycket stor framgång för produktens användbarhet om man åtgärdar ett av alla de problem som du pekar på.   * **Visa möjligheterna.** Annars är risken överhängande att du blir betraktad som en ”användbarhetspolis”. Det kan ofta vara en mycket stor framgång för produktens användbarhet om man åtgärdar ett av alla de problem som du pekar på.
  * **Skapa trovärdighet.** Det finns alltid en risk att du blir betraktad som den som ”ritar gränssnitt” eller att du av vissa utvecklare uppfattas som någon som stjäl deras jobb. Se till att det tydligt framgår att dina färdigheter tillför ny kunskap till projektet. Du måste också vara noga med att det framgår att dina förslag inte riktar sig mot enskilda personer, utan att de avser att förbättra en tänkt produkt. Skilj på sak och person!   * **Skapa trovärdighet.** Det finns alltid en risk att du blir betraktad som den som ”ritar gränssnitt” eller att du av vissa utvecklare uppfattas som någon som stjäl deras jobb. Se till att det tydligt framgår att dina färdigheter tillför ny kunskap till projektet. Du måste också vara noga med att det framgår att dina förslag inte riktar sig mot enskilda personer, utan att de avser att förbättra en tänkt produkt. Skilj på sak och person!
  * **Kommunicera tydligt.** Du måste presentera ditt arbete så att det är enkelt att ta till sig. Om du presenterar för beslutsfattare, se till att ha ekonomiska argument. Om du presenterar för projektledare, se till att beskriva tid, kostnad och produktkvalitet. När du presenterar interaktionsdesign och testresultat för utvecklingsteamet, gör en muntlig presentation och beskriv programmeringsunderlaget, hur de kan hjälpa till att säkerställa att lösningarna är tekniskt genomförbara, och hur användandet av en interaktionsdesign minskar risken för stora förändringar sent i projektet.   * **Kommunicera tydligt.** Du måste presentera ditt arbete så att det är enkelt att ta till sig. Om du presenterar för beslutsfattare, se till att ha ekonomiska argument. Om du presenterar för projektledare, se till att beskriva tid, kostnad och produktkvalitet. När du presenterar interaktionsdesign och testresultat för utvecklingsteamet, gör en muntlig presentation och beskriv programmeringsunderlaget, hur de kan hjälpa till att säkerställa att lösningarna är tekniskt genomförbara, och hur användandet av en interaktionsdesign minskar risken för stora förändringar sent i projektet.
 +
===== Implementera ===== ===== Implementera =====
Om du lyckas med att få din organisation att förstå att användbarhetskunskap är nödvändig och att det finns pengar att tjäna på detta, så behöver du fundera på hur man får en fungerande användbarhetsorganisation. Om du lyckas med att få din organisation att förstå att användbarhetskunskap är nödvändig och att det finns pengar att tjäna på detta, så behöver du fundera på hur man får en fungerande användbarhetsorganisation.
Rad 38: Rad 39:
När användbarhet har funnits som en tjänst inom företaget ett tag är det dags att fundera på hur utvecklingsarbetet ska förändras så att användbarhet blir en naturlig del i företagets utvecklingsprocess. När användbarhet har funnits som en tjänst inom företaget ett tag är det dags att fundera på hur utvecklingsarbetet ska förändras så att användbarhet blir en naturlig del i företagets utvecklingsprocess.
-Du måste helt enkelt se till att roller och aktiviteter för att säkra användbarheten skrivs in i företagets utvecklingsmetod. För att komma dit är det bästa att framhålla det goda exemplet, d.v.s. genomföra valda delar i vissa projekt och att publicera resultatet.+För att säkra användbarheten måste du helt enkelt se till att alla roller och aktiviteter skrivs in i företagets utvecklingsmetod. För att komma dit är det bäst att framhålla det goda exemplet, d.v.s. genomföra valda delar i vissa projekt och att publicera resultatet.
Förändring sker långsamt. Var tålmodig. Var strategisk! Förändring sker långsamt. Var tålmodig. Var strategisk!
 
 

Författare

Bild på författareb Johan BerndtssonBild på författareb Ingrid Domingues

Facebook

Twitter (@anvandbarhet)

 
Creative Commons-licens

Användbarhet i praktiken - wiki by Ingrid Dominques/Johan Berndtsson is licensed under a Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell 3.0 Unported License. Based on a work at anvandbarhet.se.