Strict Standards: Declaration of action_plugin_indexmenu::register() should be compatible with DokuWiki_Action_Plugin::register($controller) in /storage/content/37/152837/anvandbarhet.se/public_html/lib/plugins/indexmenu/action.php on line 13 Strict Standards: Declaration of action_plugin_badbehaviour::register() should be compatible with DokuWiki_Action_Plugin::register($controller) in /storage/content/37/152837/anvandbarhet.se/public_html/lib/plugins/badbehaviour/action.php on line 72 Strict Standards: Declaration of action_plugin_clearhistory::register() should be compatible with DokuWiki_Action_Plugin::register($controller) in /storage/content/37/152837/anvandbarhet.se/public_html/lib/plugins/clearhistory/action.php on line 81 Strict Standards: Declaration of action_plugin_metaheaders::register() should be compatible with DokuWiki_Action_Plugin::register($controller) in /storage/content/37/152837/anvandbarhet.se/public_html/lib/plugins/metaheaders/action.php on line 140 Strict Standards: Declaration of action_plugin_blockquote::register() should be compatible with DokuWiki_Action_Plugin::register($controller) in /storage/content/37/152837/anvandbarhet.se/public_html/lib/plugins/blockquote/action.php on line 61 Strict Standards: Declaration of action_plugin_editsections_es::register() should be compatible with DokuWiki_Action_Plugin::register($controller) in /storage/content/37/152837/anvandbarhet.se/public_html/lib/plugins/editsections/action/es.php on line 74 Strict Standards: Declaration of action_plugin_swiftmail::register() should be compatible with DokuWiki_Action_Plugin::register($controller) in /storage/content/37/152837/anvandbarhet.se/public_html/lib/plugins/swiftmail/action.php on line 126 Idéfasen - Användbarhet i praktiken - Wikiboken
Studentlitteraturs logga inUse logga
 
 

Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

bok:idefasen [2012-04-11 10:03]
nihongo
bok:idefasen [2012-04-20 12:29] (aktuell)
berndtsson
Rad 115: Rad 115:
Om man missat att genomföra en målgruppsanalys i början av projektet går det bra att komplettera med detta senare. Dock minskar såklart möjligheterna att genomföra förändringar på ett kostnadseffektivt sätt ju längre projektet går.((Om det redan finns en prototyp, eller körbara delar av den nya produkten, så kan du istället för en målgruppsanalys sätta upp ett så kallat användbarhetstest.)) Om man missat att genomföra en målgruppsanalys i början av projektet går det bra att komplettera med detta senare. Dock minskar såklart möjligheterna att genomföra förändringar på ett kostnadseffektivt sätt ju längre projektet går.((Om det redan finns en prototyp, eller körbara delar av den nya produkten, så kan du istället för en målgruppsanalys sätta upp ett så kallat användbarhetstest.))
-Följande 5 steg behöver man som regel genomföra i en målgruppsanalys:   +Följande 6 steg behöver man som regel genomföra i en målgruppsanalys:  
  - Definiera frågeområden   - Definiera frågeområden
  - Rekrytera intervjupersoner   - Rekrytera intervjupersoner
Rad 232: Rad 232:
Det räcker dock inte med att man har bra argument och tydliga bilder som visar varför systemet kommer att leda till de avsedda effekterna. Det måste också se snyggt ut och kännas bra i magen. Annars blir det svårt att övertyga en beställare att lägga hundratusentals, eller kanske miljontals kronor på att utveckla systemet. Ett bra koncept handlar därför nästan lika mycket om att skapa något visuellt tilltalande som något som har tydlig koppling till verksamhet och användare. Det räcker dock inte med att man har bra argument och tydliga bilder som visar varför systemet kommer att leda till de avsedda effekterna. Det måste också se snyggt ut och kännas bra i magen. Annars blir det svårt att övertyga en beställare att lägga hundratusentals, eller kanske miljontals kronor på att utveckla systemet. Ett bra koncept handlar därför nästan lika mycket om att skapa något visuellt tilltalande som något som har tydlig koppling till verksamhet och användare.
-Konceptdesign handlar inte om att beskriva exakt vilka mönster som systemet skall följa, exakt hur det skall fungera, eller hur det skall se ut in i minsta detalj. Detta görs istället under i arbetet med att beskriva systemets [[:bok:byggfasen#principdesign|principdesign]] och [[:bok:byggfasen#detaljdesign|detaljdesign]] i projektets [[:bok:byggfasen|byggfas]]. Det vore alldeles för tidigt att lägga tid på detta nu, vi vet ju faktiskt inte ens om systemet skall byggas eller ej, eftersom detta beslut fattas i vägskäl 1 med bland annat konceptdesignen som grund.+Konceptdesign handlar inte om att beskriva exakt vilka mönster som systemet skall följa, exakt hur det skall fungera, eller hur det skall se ut in i minsta detalj. Detta görs istället under arbetet med att beskriva systemets [[:bok:byggfasen#principdesign|principdesign]] och [[:bok:byggfasen#detaljdesign|detaljdesign]] i projektets [[:bok:byggfasen|byggfas]]. Det vore alldeles för tidigt att lägga tid på detta nu, vi vet ju faktiskt inte ens om systemet skall byggas eller ej, eftersom detta beslut fattas i vägskäl 1 med bland annat konceptdesignen som grund.
==== Utgå från de önskade effekterna ==== ==== Utgå från de önskade effekterna ====
Rad 242: Rad 242:
Ofta innebär detta en intressant och utmanande balansgång eftersom de verksamheter som är eftersträvansvärda ibland gör tjänsten i fråga mindre attraktiv för slutanvändaren. Ofta innebär detta en intressant och utmanande balansgång eftersom de verksamheter som är eftersträvansvärda ibland gör tjänsten i fråga mindre attraktiv för slutanvändaren.
-Ta exemplet med nyhetssajten ovan. Annonser och reklam ses sällan som något positivt av slutanvändaren, och fick hon välja skulle sajten sannolikt vara helt utan reklam, men utan reklamintäkterna skulle det inte vara möjligt att nyhetssajten inte kunna existera överhuvudtaget. +Ta exemplet med nyhetssajten ovan. Annonser och reklam ses sällan som något positivt av slutanvändaren, och fick hon välja skulle sajten sannolikt vara helt utan reklam, men utan reklamintäkterna skulle det inte vara möjligt för nyhetssajten att existera överhuvudtaget.
Om man skall lyckas med målet att öka antalet annonsvisningar måste detta göras på ett smart sätt, så att besökarna inte väljer att överge sajten till förmån för någon konkurrent. Det gäller alltså att öka antalet annonsvisningar utan att försämra upplevelsen för besökarna, och om möjligt utforma sajten så att annonserna blir ett mervärde. Om man skall lyckas med målet att öka antalet annonsvisningar måste detta göras på ett smart sätt, så att besökarna inte väljer att överge sajten till förmån för någon konkurrent. Det gäller alltså att öka antalet annonsvisningar utan att försämra upplevelsen för besökarna, och om möjligt utforma sajten så att annonserna blir ett mervärde.
Rad 254: Rad 254:
För att inte fastna för tidigt för en specifik lösning är det viktigt att aktivt sträva efter att ta fram så olika designförslag som möjligt i början. För att inte fastna för tidigt för en specifik lösning är det viktigt att aktivt sträva efter att ta fram så olika designförslag som möjligt i början.
-Detta är lättare sagt än gjort. Ett vanligt fel är att man lämnar papperstadiet alldeles för tidigt, och börjar med detaljdesign på det förslag man kom på först.+Detta är lättare sagt än gjort. Ett vanligt fel är att man lämnar pappersstadiet alldeles för tidigt, och börjar med detaljdesign på det förslag man kom på först.
==== Hur gör man då? ==== ==== Hur gör man då? ====
Rad 272: Rad 272:
{{ :bok:wikipratbubbla_-_en_utformning_som_aer_enkel_och_behaglig_foer_en_malgrupp_och_ett_visst_sammanhang_kan_passa_mycket_daligt_foer_en_annan_malgrupp_eller_i_ett_annat_sammanhang.png| Tänk tidigt på sammanhanget och situationerna där produkten kommer att användas}} {{ :bok:wikipratbubbla_-_en_utformning_som_aer_enkel_och_behaglig_foer_en_malgrupp_och_ett_visst_sammanhang_kan_passa_mycket_daligt_foer_en_annan_malgrupp_eller_i_ett_annat_sammanhang.png| Tänk tidigt på sammanhanget och situationerna där produkten kommer att användas}}
-Om det handlar om relativt ny teknik, som t.ex. multitouch på stora skärmar eller gestbaserade användargränssnitt - vad finns det för forskning som gjorts inom området?+Om det handlar om relativt ny teknik, som t.ex. multitouch på stora skärmar eller gästbaserade användargränssnitt - vad finns det för forskning som gjorts inom området?
Sätt upp effektkartan, personabeskrivningarna och allt annat som du hittat och som du tror skulle kunna bidra till en bra produkt på väggen. En bildskärm är helt enkelt ett för litet "titthål" för att man skall kunna ta in all information samtidigt. Sätt upp effektkartan, personabeskrivningarna och allt annat som du hittat och som du tror skulle kunna bidra till en bra produkt på väggen. En bildskärm är helt enkelt ett för litet "titthål" för att man skall kunna ta in all information samtidigt.
Rad 280: Rad 280:
Börja sedan skissa. Håll dig till papper och penna, gärna i storformat på vägg.((Tycker du att det är jobbigt att skissa för hand, och att du "inte kan rita"? Glöm det. I detta skede är det INTE viktigt hur det ser ut, det viktiga är att idéerna kommer ut. Och dessutom är det inte så svårt att lära sig att skissa fram den typ av enkla grafiska element som man behöver kunna ta fram för att göra användargränssnittsskisser. Det finns kurser som ger dig en bra start, sedan är det bara att öva. :-) )) Spendera ett par timmar med att bara göra snabba, grova skisser som du breder ut på ett bord, eller sätter upp på väggen bredvid det andra materialet som du samlat på dig.   Börja sedan skissa. Håll dig till papper och penna, gärna i storformat på vägg.((Tycker du att det är jobbigt att skissa för hand, och att du "inte kan rita"? Glöm det. I detta skede är det INTE viktigt hur det ser ut, det viktiga är att idéerna kommer ut. Och dessutom är det inte så svårt att lära sig att skissa fram den typ av enkla grafiska element som man behöver kunna ta fram för att göra användargränssnittsskisser. Det finns kurser som ger dig en bra start, sedan är det bara att öva. :-) )) Spendera ett par timmar med att bara göra snabba, grova skisser som du breder ut på ett bord, eller sätter upp på väggen bredvid det andra materialet som du samlat på dig.  
-En viktig sak med konceptstadiet är att ägna lite extra tid eftersom det nu är billigt att utforska flera alternativa lösningar. Det är alltså viktigt att flera olika koncept skapas så att man inte fastnar i en lösning från början. Tillåt vilda idéer och utforska dem även om du nästan med en gång känner att de de inte håller fullt ut. Det kan finnas detaljer i dem som du senare vill återvända till, och ta med i en annan designlösning. +En viktig sak med konceptstadiet är att ägna lite extra tid eftersom det nu är billigt att utforska flera alternativa lösningar. Det är alltså viktigt att flera olika koncept skapas så att man inte fastnar i en lösning från början. Tillåt vilda idéer och utforska dem även om du nästan med en gång känner att de inte håller fullt ut. Det kan finnas detaljer i dem som du senare vill återvända till, och ta med i en annan designlösning.
En vanlig fallgrop tidigt i designarbetet är att man förälskar sig i någon detalj och ägnar för mycket tid åt den, även om den inte riktigt passar in i resten av designen. Om det vill sig riktigt illa blir du så förälskad i just denna detalj att du försöker klämma in den i alla fall, och att systemet eller webbplatsen då som helhet blir sämre än det hade kunnat vara. När du känner att något inte riktigt passar in, dokumentera idén på ett papper eller i en anteckningsbok direkt, så att du känner dig trygg i att du inte glömmer av idén, men återgå sedan till det "stora" konceptet. En vanlig fallgrop tidigt i designarbetet är att man förälskar sig i någon detalj och ägnar för mycket tid åt den, även om den inte riktigt passar in i resten av designen. Om det vill sig riktigt illa blir du så förälskad i just denna detalj att du försöker klämma in den i alla fall, och att systemet eller webbplatsen då som helhet blir sämre än det hade kunnat vara. När du känner att något inte riktigt passar in, dokumentera idén på ett papper eller i en anteckningsbok direkt, så att du känner dig trygg i att du inte glömmer av idén, men återgå sedan till det "stora" konceptet.
Rad 306: Rad 306:
Under mötet är det ofta bra att använda utskrifter av designkoncepten som man kan kladda direkt på för att förklara vad man menar. Efter mötet kan man sedan rita rent, och arbeta vidare med de eller det koncept som man tror mest på. Under mötet är det ofta bra att använda utskrifter av designkoncepten som man kan kladda direkt på för att förklara vad man menar. Efter mötet kan man sedan rita rent, och arbeta vidare med de eller det koncept som man tror mest på.
-Om man behöver så kan man naturligtvis arbeta vidare och med upprepade möten tills man känner sig nöjd med resultatet.+Om man behöver så kan man naturligtvis arbeta vidare med upprepade möten tills man känner sig nöjd med resultatet.
=== Tekniksäkring viktigt === === Tekniksäkring viktigt ===
Rad 324: Rad 324:
Ett effektivt sätt är att gå igenom de viktigaste delarna av effektkartan och för varje del peka ut hur de skall realiseras i systemet - antingen på skisser eller i en klickbar prototyp. Ett effektivt sätt är att gå igenom de viktigaste delarna av effektkartan och för varje del peka ut hur de skall realiseras i systemet - antingen på skisser eller i en klickbar prototyp.
-{{:bok:effektkarta_utan_konceptdesign.png|Effektkarta från ett projekt som syftade till att ta fram ett effektivare och mer omtyckt användargränssnitt för ett Underhållsystem}}+{{:bok:effektkarta_utan_konceptdesign.png|Effektkarta från ett projekt som syftade till att ta fram ett effektivare och mer omtyckt användargränssnitt för ett Underhållssystem}}
{{:bok:effektkarta_med_konceptdesign.png|Effektkarta med skisser från konceptdesignen som visar hur de viktigaste åtgärderna skall realiseras.}} {{:bok:effektkarta_med_konceptdesign.png|Effektkarta med skisser från konceptdesignen som visar hur de viktigaste åtgärderna skall realiseras.}}
 
 

Författare

Bild på författareb Johan BerndtssonBild på författareb Ingrid Domingues

Facebook

Twitter (@anvandbarhet)

 
Creative Commons-licens

Användbarhet i praktiken - wiki by Ingrid Dominques/Johan Berndtsson is licensed under a Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell 3.0 Unported License. Based on a work at anvandbarhet.se.