Studentlitteraturs logga inUse logga
 
 

Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

bok:idefasen [2012-04-11 11:06]
nihongo fel i meningsuppbyggnad, stavfel
bok:idefasen [2012-04-20 12:29] (aktuell)
berndtsson
Rad 115: Rad 115:
Om man missat att genomföra en målgruppsanalys i början av projektet går det bra att komplettera med detta senare. Dock minskar såklart möjligheterna att genomföra förändringar på ett kostnadseffektivt sätt ju längre projektet går.((Om det redan finns en prototyp, eller körbara delar av den nya produkten, så kan du istället för en målgruppsanalys sätta upp ett så kallat användbarhetstest.)) Om man missat att genomföra en målgruppsanalys i början av projektet går det bra att komplettera med detta senare. Dock minskar såklart möjligheterna att genomföra förändringar på ett kostnadseffektivt sätt ju längre projektet går.((Om det redan finns en prototyp, eller körbara delar av den nya produkten, så kan du istället för en målgruppsanalys sätta upp ett så kallat användbarhetstest.))
-Följande 5 steg behöver man som regel genomföra i en målgruppsanalys:   +Följande 6 steg behöver man som regel genomföra i en målgruppsanalys:  
  - Definiera frågeområden   - Definiera frågeområden
  - Rekrytera intervjupersoner   - Rekrytera intervjupersoner
 
 

Författare

Bild på författareb Johan BerndtssonBild på författareb Ingrid Domingues

Facebook

Twitter (@anvandbarhet)

 
Creative Commons-licens

Användbarhet i praktiken - wiki by Ingrid Dominques/Johan Berndtsson is licensed under a Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell 3.0 Unported License. Based on a work at anvandbarhet.se.