Studentlitteraturs logga inUse logga
  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
  • Dela på Linkedin
  • Dela på Delicious
  • Dela på Linkedin
 
 

Detta är en gammal version av dokumentet!


Interaktionsdesign

När en IT-produkt används sker detta i ett samspel mellan produkten och den eller de människor som använder den. Ordet interaktionsdesign används för att beskriva utformningen av detta samspel.

interaktion (nylat. intera’ctio, av inter- och aktion, av lat. a’ctio ’handling’), samverkan, samspel; process där grupper eller individer genom sitt handlande ömsesidigt påverkar varandra. Påverkan kan förmedlas via språk, gester, symboler etc. Jfr symbolisk interaktionism.

design (eng., av lat. desi’gno ’avbilda’, ’framställa’), internationellt använd term för formgivning, dvs. gestaltning av hantverkligt eller industriellt framställda produkter och miljöer. Se industridesign, grafisk formgivning och (beträffande hantverksdesign) formgivning. I dagligt tal avser ordet vanligen en produkts form eller utseende.

Nationalencyklopedin

Interaktionsdesign är också namnet på ett kompetensområde. Den som arbetar med interaktionsdesign arbetar med att utforma användargränssnitt på IT-relaterade produkter, system, webbplatser mm.

 
 

Kommentera

Författare

Bild på författareb Johan BerndtssonBild på författareb Ingrid DominguesBild på medförfattaren Björn AnderssonBild på medförfattaren Jonas EngkvistBild på medförfattaren Anne RostedBild på medförfattaren gustavjonssonBild på medförfattaren Karin HanssonBild på medförfattaren Nina LBild på medförfattaren EmmaBild på medförfattaren Marcus RehnBild på medförfattaren Angelica SvanerBild på medförfattaren peter erhardBild på medförfattaren Anders BjörkBild på medförfattaren EmelieBild på medförfattaren LarssonBild på medförfattaren Maria SjödinBild på medförfattaren Rolf greenBild på medförfattaren Charlotte BjörkBild på medförfattaren Gabriel SvennerbergBild på medförfattaren Gunilla HansellBild på medförfattaren suzana susecBild på medförfattaren Peter KråikBild på medförfattaren Maria KareliussonBild på medförfattaren LisaBild på medförfattaren fredric landqvistBild på medförfattaren Jens FredholmBild på medförfattaren Joakim AxelssonBild på medförfattaren Julia LagerstedtBild på medförfattaren Jorge BerdejaBild på medförfattaren Aurora KarlssonBild på medförfattaren Monika Andersson

Senaste ändringar

Facebook

Twitter (@anvandbarhet)

 
Creative Commons-licens

Användbarhet i praktiken - wiki by Ingrid Dominques/Johan Berndtsson is licensed under a Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell 3.0 Unported License. Based on a work at anvandbarhet.se.