Studentlitteraturs logga inUse logga
  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
  • Dela på Linkedin
  • Dela på Delicious
  • Dela på Linkedin
 
 

Detta är en gammal version av dokumentet!


Interaktionsdesign

När en IT-produkt används sker detta i ett samspel mellan produkten och den eller de människor som använder den. Ordet interaktionsdesign används för att beskriva utformningen av detta samspel.

interaktion (nylat. intera’ctio, av inter- och aktion, av lat. a’ctio ’handling’), samverkan, samspel; process där grupper eller individer genom sitt handlande ömsesidigt påverkar varandra. Påverkan kan förmedlas via språk, gester, symboler etc. Jfr symbolisk interaktionism.

design (eng., av lat. desi’gno ’avbilda’, ’framställa’), internationellt använd term för formgivning, dvs. gestaltning av hantverkligt eller industriellt framställda produkter och miljöer. Se industridesign, grafisk formgivning och (beträffande hantverksdesign) formgivning. I dagligt tal avser ordet vanligen en produkts form eller utseende.

Nationalencyklopedin

Interaktionsdesign är namnet på ett kompetensområde. Den som arbetar med interaktionsdesign arbetar med att utforma användargränssnitt på IT-relaterade produkter, system, webbplatser mm.

Interaktionsdesign kan också beteckna den process där samspelet mellan användaren och produkten utformas. Tyvärr förväxlas interaktionsdesign ofta med grafisk formgivning. Förvisso består den av visuella delar, men utmaningen med interaktionsdesignen är främst att utforma produktens förmåga att kommunicera med användaren i en dialog och att ge adekvata möjligheter för användaren att interagera med produkten. En mycket stor del av interaktionsdesignen är därför att formge produktens beteende, att formge det som inte syns.

Aktiviteten interaktionsdesign utförs av en interaktionsdesigner. Hon utformar samspelet mellan de framtida användarna och den tänkta produkten och dokumenterar resultatet i en specifikation som också den kallas för interaktionsdesign. Specifikationen beskriver det som sedan blir produktens gränssnitt mot användaren1.

Detaljerade specifikationer av användargränssnittet, en interaktionsdesign, saknas ofta i utvecklingsprojekt. De flesta utvecklingsmetoder kräver ingen sådan specifikation, utan överlåter utformningen av produktens presentation, beteende och information till stor del till utvecklaren.

En interaktionsdesign är en arkitektur för produkten i användning. I projekt där interaktionsdesign inte är en medvetet styrd aktivitet tenderar användargränssnittet att bli ett resultat av den tekniska arkitekturen och datalagringen. Resultatet blir ofta en produkt som kräver att användaren förstår hur produkten är uppbyggd. Ett annat vanligt sätt att skapa användargränssnitt är att lägga huvudfokus vid den visuella utformningen. Resultatet av detta kan bli produkter som är visuellt tilltalande men svåra att förstå och interagera med.

En interaktionsdesign är en specifikation som utvecklare kan använda för att bygga ett användargränssnitt. Rätt utformad ökar interaktionsdesignen sannolikheten att projektet håller tids- och kostnadsramar och samtidigt levererar en produkt som ger hög användningskvalitet.

En interaktionsdesigners kompetens omfattar främst att effektivt utnyttja ”standardkomponenter” för att skapa produkter vars syfte är att stödja en användare i att genomföra en uppgift. Om produktens syfte istället främst är att skapa en upplevelse (exempelvis interaktiv reklam) och produkten skall byggas upp av nya komponenter för interaktionen med människan (exempelvis interaktivt tyg, eller specialbyggda inmatningsdon) behövs förutom en interaktinsdesigner även andra kompetenser för att skapa interaktionsdesignen. Exempel på sådanan kompetenser är industridesign, dramaturgi, musik, animation etc.

 

Noter

1 I dagligt tal används begreppet ”användargränssnitt” ofta för att beteckna enbart det visuella gränssnittet. Vi definierar begreppet som produktens alla gränssnitt mot människan, t.ex. inmatningsdon, skärm, högtalare, mikrofon, hjälpsystem, utskrifter och dokumentation. Dessa gränssnitt beskrivs utifrån produktens presentation, beteende och information.
 
 

Kommentera

Författare

Bild på författareb Johan BerndtssonBild på författareb Ingrid DominguesBild på medförfattaren Monika AnderssonBild på medförfattaren HenrikBild på medförfattaren LisaBild på medförfattaren Angelica SvanerBild på medförfattaren Emilia OlssonBild på medförfattaren Julia LagerstedtBild på medförfattaren Jonas EngkvistBild på medförfattaren gustavjonssonBild på medförfattaren Peter KråikBild på medförfattaren Maria SjödinBild på medförfattaren Charlotte BjörkBild på medförfattaren BjörnBild på medförfattaren fredric landqvistBild på medförfattaren Gunilla HansellBild på medförfattaren Maria KareliussonBild på medförfattaren Wilaiwan TraphromBild på medförfattaren peter erhardBild på medförfattaren Karin HanssonBild på medförfattaren Magnus WigrupBild på medförfattaren Aurora KarlssonBild på medförfattaren Anders BjörkBild på medförfattaren Rolf greenBild på medförfattaren Joakim AxelssonBild på medförfattaren EmelieBild på medförfattaren Gabriel SvennerbergBild på medförfattaren HelenaBild på medförfattaren Jorge BerdejaBild på medförfattaren Marcus RehnBild på medförfattaren Johan LiljegrenBild på medförfattaren Anne Rosted

Senaste ändringar

Facebook

Twitter (@anvandbarhet)

 
Creative Commons-licens

Användbarhet i praktiken - wiki by Ingrid Dominques/Johan Berndtsson is licensed under a Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell 3.0 Unported License. Based on a work at anvandbarhet.se.