Studentlitteraturs logga inUse logga
  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
  • Dela på Linkedin
  • Dela på Delicious
  • Dela på Linkedin
 
 

Nytta: Ökat engagemang

Ökat engagemang hos beställare och användare är en annan konkret nytta med användbarhetsinsatser.

Många misslyckade IT-projekt beror på att man inte engagerat beställare och användare i utvecklingsprocessen i tillräcklig omfattning.1

Även om beställare och användare ingår i arbetsgrupper och beslutsgrupper saknas ofta effektiva tekniker för att hantera beställar- och användarmedverkan. Ofta ställer man frågor om ”vad man vill ha/behöver/skulle uppskatta” istället för att använda sig av strukturerade tekniker för att ta reda på verkliga behov.2

Beställar- och användarmedverkan tenderar då att uppfattas som tyckanden och pålagor som ofta kommer för sent. Effektkartläggning, målgruppsanalyser, och användbarhetstester är alla väl beprövade tekniker som rekommenderas för att skapa insyn och medverkan i projektet.

 

Noter

1 I en studie med 45 projektledare med i genomsnitt 16 års erfarenhet av IT-pro­jektledning, från USA, Finland och Hong Kong, kategoriserades upplevda pro­blem. De problem som bedömdes som allvarligast m.a.p risk och som dessa pro­jektledare samtidigt ansåg vara svårast att ha kontroll över i projekt var brist på engagemang från ledningen, misslyckande att skapa engagemang från använ­dare och att användarna ej involverats på ett adekvat sätt. Keil, M., Cule, P.E., Lyytinen, K., Schmidt, R.C.; A framework for identifying software project risks, Communications of the ACM, November 1998.
2 Se vidare myt 3: om användarna bara deltar för ett resonemang som förklarar varför det inte räcker med användarmedverkan.
 
 

Kommentera

Författare

Bild på författareb Johan BerndtssonBild på författareb Ingrid DominguesBild på medförfattaren Colleen LockBild på medförfattaren Maritza HelmoreBild på medförfattaren Lashonda ForroBild på medförfattaren Peggy ConnellBild på medförfattaren Mollie CoventryBild på medförfattaren Janina RodriguezBild på medförfattaren Todd RectorBild på medförfattaren Major CasanovaBild på medförfattaren Holly SwinfordBild på medförfattaren Hattie RuleBild på medförfattaren David JoslynBild på medförfattaren Joseph BadhamBild på medförfattaren Rob DresnerBild på medförfattaren Beatris LiebBild på medförfattaren Palma BundyBild på medförfattaren Jayme ReidBild på medförfattaren Christel WillBild på medförfattaren Laverne SwansonBild på medförfattaren Renaldo CambellBild på medförfattaren Carlos HolteBild på medförfattaren Christel MatthewsBild på medförfattaren Stan CornwallBild på medförfattaren Darrell PedenBild på medförfattaren Valencia CollingsBild på medförfattaren Christen SchwarzBild på medförfattaren Syreeta TroedelBild på medförfattaren Shanice GraebnerBild på medförfattaren Christine RicciBild på medförfattaren Micki HopkinsBild på medförfattaren Mikayla Carr

Senaste ändringar

Facebook

Twitter (@anvandbarhet)

 
Creative Commons-licens

Användbarhet i praktiken - wiki by Ingrid Dominques/Johan Berndtsson is licensed under a Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell 3.0 Unported License. Based on a work at anvandbarhet.se.