Studentlitteraturs logga inUse logga
  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
  • Dela på Linkedin
  • Dela på Delicious
  • Dela på Linkedin
 
 

Nytta: Ökat engagemang

Ökat engagemang hos beställare och användare är en annan konkret nytta med användbarhetsinsatser.

Många misslyckade IT-projekt beror på att man inte engagerat beställare och användare i utvecklingsprocessen i tillräcklig omfattning.1

Även om beställare och användare ingår i arbetsgrupper och beslutsgrupper saknas ofta effektiva tekniker för att hantera beställar- och användarmedverkan. Ofta ställer man frågor om ”vad man vill ha/behöver/skulle uppskatta” istället för att använda sig av strukturerade tekniker för att ta reda på verkliga behov.2

Beställar- och användarmedverkan tenderar då att uppfattas som tyckanden och pålagor som ofta kommer för sent. Effektkartläggning, målgruppsanalyser, och användbarhetstester är alla väl beprövade tekniker som rekommenderas för att skapa insyn och medverkan i projektet.

 

Noter

1 I en studie med 45 projektledare med i genomsnitt 16 års erfarenhet av IT-pro­jektledning, från USA, Finland och Hong Kong, kategoriserades upplevda pro­blem. De problem som bedömdes som allvarligast m.a.p risk och som dessa pro­jektledare samtidigt ansåg vara svårast att ha kontroll över i projekt var brist på engagemang från ledningen, misslyckande att skapa engagemang från använ­dare och att användarna ej involverats på ett adekvat sätt. Keil, M., Cule, P.E., Lyytinen, K., Schmidt, R.C.; A framework for identifying software project risks, Communications of the ACM, November 1998.
2 Se vidare myt 3: om användarna bara deltar för ett resonemang som förklarar varför det inte räcker med användarmedverkan.
 
 

Kommentera

Författare

Bild på författareb Johan BerndtssonBild på författareb Ingrid DominguesBild på medförfattaren Julia LagerstedtBild på medförfattaren gustavjonssonBild på medförfattaren peter erhardBild på medförfattaren Helene CarlsonBild på medförfattaren Charlotte BjörkBild på medförfattaren Peter KråikBild på medförfattaren Maria KareliussonBild på medförfattaren EmelieBild på medförfattaren Johan LiljegrenBild på medförfattaren Maria SjödinBild på medförfattaren Jens FredholmBild på medförfattaren EmmaBild på medförfattaren LarssonBild på medförfattaren Magnus WigrupBild på medförfattaren Rolf greenBild på medförfattaren Jorge BerdejaBild på medförfattaren Angelica SvanerBild på medförfattaren Nina LBild på medförfattaren Gabriel SvennerbergBild på medförfattaren Marcus RehnBild på medförfattaren Aurora KarlssonBild på medförfattaren Anders BjörkBild på medförfattaren Anne RostedBild på medförfattaren Gunilla HansellBild på medförfattaren Malin FabbriBild på medförfattaren Monika AnderssonBild på medförfattaren Joakim AxelssonBild på medförfattaren Emilia OlssonBild på medförfattaren Johannes KarlssonBild på medförfattaren Björn

Senaste ändringar

Facebook

Twitter (@anvandbarhet)

 
Creative Commons-licens

Användbarhet i praktiken - wiki by Ingrid Dominques/Johan Berndtsson is licensed under a Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell 3.0 Unported License. Based on a work at anvandbarhet.se.