Studentlitteraturs logga inUse logga
 
 

Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

bok:nytta_engagemang_hos_bestallare_och_anvandare [2010-06-09 21:30]
berndtsson skapad
bok:nytta_engagemang_hos_bestallare_och_anvandare [2010-09-22 13:25] (aktuell)
berndtsson
Rad 1: Rad 1:
-====== Engagemang hos beställare och användare ======+====== Nytta: Ökat engagemang ======
 +Ökat engagemang hos beställare och användare är en annan konkret nytta med användbarhetsinsatser.
-En annan konkret nytta med användbarhetsinsatser är att beställare och användare engageras. Många misslyckade IT-projekt beror på att man inte engagerat beställare och användare i utvecklingsprocessen i tillräcklig omfattning((I en studie med 45 projektledare med i genomsnitt 16 års erfarenhet av IT-pro­jektledning, från USA, Finland och Hong Kong, kategoriserades upplevda pro­blem. De problem som bedömdes som allvarligast m.a.p risk och som dessa pro­jektledare samtidigt ansåg vara svårast att ha kontroll över i projekt var brist på engagemang från ledningen, misslyckande att skapa engagemang från använ­dare och att användarna ej involverats på ett adekvat sätt. Keil, M., Cule, P.E., Lyytinen, K., Schmidt, R.C.; A framework for identifying software project risks, Communications of the ACM, November 1998.))+Många misslyckade IT-projekt beror på att man inte engagerat beställare och användare i utvecklingsprocessen i tillräcklig omfattning.((I en studie med 45 projektledare med i genomsnitt 16 års erfarenhet av IT-pro­jektledning, från USA, Finland och Hong Kong, kategoriserades upplevda pro­blem. De problem som bedömdes som allvarligast m.a.p risk och som dessa pro­jektledare samtidigt ansåg vara svårast att ha kontroll över i projekt var brist på engagemang från ledningen, misslyckande att skapa engagemang från använ­dare och att användarna ej involverats på ett adekvat sätt. Keil, M., Cule, P.E., Lyytinen, K., Schmidt, R.C.; A framework for identifying software project risks, Communications of the ACM, November 1998.))
-Även om beställare och användare ingår i arbetsgrupper och beslutsgrupper saknas ofta effektiva tekniker för att hantera beställar- och användarmedverkan. Utan effektiva tekniker tenderar beställar- och användarmedverkan att reduceras till tyckanden och pålagor som ofta kommer för sent. Effektiva och väl beprövade tekniker för att skapa insyn och medverkan är Kartläggning av idé, Målgruppsanalys och Användningstest.+
 +Även om beställare och användare ingår i arbetsgrupper och beslutsgrupper saknas ofta effektiva tekniker för att hantera beställar- och användarmedverkan. Ofta ställer man frågor om "vad man vill ha/behöver/skulle uppskatta" istället för att använda sig av strukturerade tekniker för att ta reda på verkliga behov.((Se vidare [[bok:om_anvaendarna_bara_aer_med_sa_blir_det_bra|myt 3: om användarna bara deltar]] för ett resonemang som förklarar varför det inte räcker med användarmedverkan.))
 +
 +Beställar- och användarmedverkan tenderar då att uppfattas som tyckanden och pålagor som ofta kommer för sent. [[bok:idefasen#nytta för verksamheten|Effektkartläggning]], [[bok:idefasen#malgruppsanalys|målgruppsanalyser]], och [[bok:utvardera_anvandbarhet#anvaendningstest|användbarhetstester]] är alla väl beprövade tekniker som rekommenderas för att skapa insyn och medverkan i projektet.
 
 

Författare

Bild på författareb Johan BerndtssonBild på författareb Ingrid Domingues

Facebook

Twitter (@anvandbarhet)

 
Creative Commons-licens

Användbarhet i praktiken - wiki by Ingrid Dominques/Johan Berndtsson is licensed under a Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell 3.0 Unported License. Based on a work at anvandbarhet.se.