Studentlitteraturs logga inUse logga
  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
  • Dela på Linkedin
  • Dela på Delicious
  • Dela på Linkedin
 
 

Detta är en gammal version av dokumentet!


Nytta: Engagemang hos beställare och användare

En annan konkret nytta med användbarhetsinsatser är att beställare och användare engageras. Många misslyckade IT-projekt beror på att man inte engagerat beställare och användare i utvecklingsprocessen i tillräcklig omfattning1. Även om beställare och användare ingår i arbetsgrupper och beslutsgrupper saknas ofta effektiva tekniker för att hantera beställar- och användarmedverkan. Utan effektiva tekniker tenderar beställar- och användarmedverkan att reduceras till tyckanden och pålagor som ofta kommer för sent. Effektiva och väl beprövade tekniker för att skapa insyn och medverkan är Kartläggning av idé, Målgruppsanalys och Användningstest.

 

Noter

1 I en studie med 45 projektledare med i genomsnitt 16 års erfarenhet av IT-pro­jektledning, från USA, Finland och Hong Kong, kategoriserades upplevda pro­blem. De problem som bedömdes som allvarligast m.a.p risk och som dessa pro­jektledare samtidigt ansåg vara svårast att ha kontroll över i projekt var brist på engagemang från ledningen, misslyckande att skapa engagemang från använ­dare och att användarna ej involverats på ett adekvat sätt. Keil, M., Cule, P.E., Lyytinen, K., Schmidt, R.C.; A framework for identifying software project risks, Communications of the ACM, November 1998.
 
 

Kommentera

Författare

Bild på författareb Johan BerndtssonBild på författareb Ingrid DominguesBild på medförfattaren Joakim AxelssonBild på medförfattaren Rolf greenBild på medförfattaren Björn AnderssonBild på medförfattaren Gunilla HansellBild på medförfattaren Jonas EngkvistBild på medförfattaren Karin HanssonBild på medförfattaren Jens FredholmBild på medförfattaren Helene CarlsonBild på medförfattaren Peter KråikBild på medförfattaren fredric landqvistBild på medförfattaren Wilaiwan TraphromBild på medförfattaren suzana susecBild på medförfattaren Nina LBild på medförfattaren Marcus RehnBild på medförfattaren Maria SjödinBild på medförfattaren Gabriel SvennerbergBild på medförfattaren gustavjonssonBild på medförfattaren Johannes KarlssonBild på medförfattaren Charlotte BjörkBild på medförfattaren Johan LiljegrenBild på medförfattaren Lotta UlfströmBild på medförfattaren Peter JantzenBild på medförfattaren HelenaBild på medförfattaren EmmaBild på medförfattaren Jorge BerdejaBild på medförfattaren Maria KareliussonBild på medförfattaren Magnus WigrupBild på medförfattaren LisaBild på medförfattaren Aurora KarlssonBild på medförfattaren Angelica Svaner

Senaste ändringar

Facebook

Twitter (@anvandbarhet)

 
Creative Commons-licens

Användbarhet i praktiken - wiki by Ingrid Dominques/Johan Berndtsson is licensed under a Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell 3.0 Unported License. Based on a work at anvandbarhet.se.