Studentlitteraturs logga inUse logga
  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
  • Dela på Linkedin
  • Dela på Delicious
  • Dela på Linkedin
 
 

Detta är en gammal version av dokumentet!


Nytta: Engagemang hos beställare och användare

En annan konkret nytta med användbarhetsinsatser är att beställare och användare engageras. Många misslyckade IT-projekt beror på att man inte engagerat beställare och användare i utvecklingsprocessen i tillräcklig omfattning1.

Även om beställare och användare ingår i arbetsgrupper och beslutsgrupper saknas ofta effektiva tekniker för att hantera beställar- och användarmedverkan. Beställar- och användarmedverkan tenderar då att uppfattas som tyckanden och pålagor som ofta kommer för sent. Effektiva och väl beprövade tekniker som rekommenderas för att skapa insyn och medverkan är Kartläggning av idé, Målgruppsanalys och Användartest.

 

Noter

1 I en studie med 45 projektledare med i genomsnitt 16 års erfarenhet av IT-pro­jektledning, från USA, Finland och Hong Kong, kategoriserades upplevda pro­blem. De problem som bedömdes som allvarligast m.a.p risk och som dessa pro­jektledare samtidigt ansåg vara svårast att ha kontroll över i projekt var brist på engagemang från ledningen, misslyckande att skapa engagemang från använ­dare och att användarna ej involverats på ett adekvat sätt. Keil, M., Cule, P.E., Lyytinen, K., Schmidt, R.C.; A framework for identifying software project risks, Communications of the ACM, November 1998.
 
 

Kommentera

Författare

Bild på författareb Johan BerndtssonBild på författareb Ingrid DominguesBild på medförfattaren Charlotte BjörkBild på medförfattaren Angelica SvanerBild på medförfattaren Magnus WigrupBild på medförfattaren Jonas EngkvistBild på medförfattaren EmmaBild på medförfattaren Maria KareliussonBild på medförfattaren Anne RostedBild på medförfattaren Julia LagerstedtBild på medförfattaren Peter KråikBild på medförfattaren Lotta UlfströmBild på medförfattaren LisaBild på medförfattaren fredric landqvistBild på medförfattaren Aurora KarlssonBild på medförfattaren Karin HanssonBild på medförfattaren Jens FredholmBild på medförfattaren Peter JantzenBild på medförfattaren BjörnBild på medförfattaren Gunilla HansellBild på medförfattaren Helene CarlsonBild på medförfattaren Emilia OlssonBild på medförfattaren suzana susecBild på medförfattaren Joakim AxelssonBild på medförfattaren Anders BjörkBild på medförfattaren peter erhardBild på medförfattaren Wilaiwan TraphromBild på medförfattaren Gabriel SvennerbergBild på medförfattaren HenrikBild på medförfattaren Johannes KarlssonBild på medförfattaren Marcus Rehn

Senaste ändringar

Facebook

Twitter (@anvandbarhet)

 
Creative Commons-licens

Användbarhet i praktiken - wiki by Ingrid Dominques/Johan Berndtsson is licensed under a Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell 3.0 Unported License. Based on a work at anvandbarhet.se.