Studentlitteraturs logga inUse logga
  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
  • Dela på Linkedin
  • Dela på Delicious
  • Dela på Linkedin
 
 

Detta är en gammal version av dokumentet!


Nytta: Engagemang hos beställare och användare

En annan konkret nytta med användbarhetsinsatser är att beställare och användare engageras. Många misslyckade IT-projekt beror på att man inte engagerat beställare och användare i utvecklingsprocessen i tillräcklig omfattning1.

Även om beställare och användare ingår i arbetsgrupper och beslutsgrupper saknas ofta effektiva tekniker för att hantera beställar- och användarmedverkan. Beställar- och användarmedverkan tenderar då att uppfattas som tyckanden och pålagor som ofta kommer för sent. Effektkartläggning, målgruppsanalyser, och användningstester är alla väl beprövade tekniker som rekommenderas för att skapa insyn och medverkan i projektet.

 

Noter

1 I en studie med 45 projektledare med i genomsnitt 16 års erfarenhet av IT-pro­jektledning, från USA, Finland och Hong Kong, kategoriserades upplevda pro­blem. De problem som bedömdes som allvarligast m.a.p risk och som dessa pro­jektledare samtidigt ansåg vara svårast att ha kontroll över i projekt var brist på engagemang från ledningen, misslyckande att skapa engagemang från använ­dare och att användarna ej involverats på ett adekvat sätt. Keil, M., Cule, P.E., Lyytinen, K., Schmidt, R.C.; A framework for identifying software project risks, Communications of the ACM, November 1998.
 
 

Kommentera

Författare

Bild på författareb Johan BerndtssonBild på författareb Ingrid DominguesBild på medförfattaren Maria SjödinBild på medförfattaren BjörnBild på medförfattaren Anne RostedBild på medförfattaren Gabriel SvennerbergBild på medförfattaren Maria KareliussonBild på medförfattaren Wilaiwan TraphromBild på medförfattaren Johan LiljegrenBild på medförfattaren Malin FabbriBild på medförfattaren Lotta UlfströmBild på medförfattaren HelenaBild på medförfattaren Gunilla HansellBild på medförfattaren Marcus RehnBild på medförfattaren EmelieBild på medförfattaren Angelica SvanerBild på medförfattaren gustavjonssonBild på medförfattaren Karin HanssonBild på medförfattaren Magnus WigrupBild på medförfattaren Rolf greenBild på medförfattaren Joakim AxelssonBild på medförfattaren Julia LagerstedtBild på medförfattaren Nina LBild på medförfattaren LisaBild på medförfattaren Aurora KarlssonBild på medförfattaren peter erhardBild på medförfattaren HenrikBild på medförfattaren Charlotte BjörkBild på medförfattaren Peter KråikBild på medförfattaren Jens FredholmBild på medförfattaren Johannes KarlssonBild på medförfattaren Jonas Engkvist

Senaste ändringar

Facebook

Twitter (@anvandbarhet)

 
Creative Commons-licens

Användbarhet i praktiken - wiki by Ingrid Dominques/Johan Berndtsson is licensed under a Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell 3.0 Unported License. Based on a work at anvandbarhet.se.