Studentlitteraturs logga inUse logga
  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
  • Dela på Linkedin
  • Dela på Delicious
  • Dela på Linkedin
 
 

Detta är en gammal version av dokumentet!


Nytta: Engagemang hos beställare och användare

En annan konkret nytta med användbarhetsinsatser är att beställare och användare engageras.

Många misslyckade IT-projekt beror på att man inte engagerat beställare och användare i utvecklingsprocessen i tillräcklig omfattning.1

Även om beställare och användare ingår i arbetsgrupper och beslutsgrupper saknas ofta effektiva tekniker för att hantera beställar- och användarmedverkan. Ofta ställer man frågor om ”vad man vill ha/behöver/skulle uppskatta” istället för att använda sig av strukturerade tekniker för att ta reda på verkliga behov.2

Beställar- och användarmedverkan tenderar då att uppfattas som tyckanden och pålagor som ofta kommer för sent. nytta för verksamheten, målgruppsanalyser, och användbarhetstester är alla väl beprövade tekniker som rekommenderas för att skapa insyn och medverkan i projektet.

 

Noter

1 I en studie med 45 projektledare med i genomsnitt 16 års erfarenhet av IT-pro­jektledning, från USA, Finland och Hong Kong, kategoriserades upplevda pro­blem. De problem som bedömdes som allvarligast m.a.p risk och som dessa pro­jektledare samtidigt ansåg vara svårast att ha kontroll över i projekt var brist på engagemang från ledningen, misslyckande att skapa engagemang från använ­dare och att användarna ej involverats på ett adekvat sätt. Keil, M., Cule, P.E., Lyytinen, K., Schmidt, R.C.; A framework for identifying software project risks, Communications of the ACM, November 1998.
2 Se vidare myt 3: om användarna bara deltar för ett resonemang som förklarar varför det inte räcker med användarmedverkan.
 
 

Kommentera

Författare

Bild på författareb Johan BerndtssonBild på författareb Ingrid DominguesBild på medförfattaren Marcus RehnBild på medförfattaren Monika AnderssonBild på medförfattaren Joakim AxelssonBild på medförfattaren peter erhardBild på medförfattaren HelenaBild på medförfattaren Maria SjödinBild på medförfattaren BjörnBild på medförfattaren Anders BjörkBild på medförfattaren Jens FredholmBild på medförfattaren Johan LiljegrenBild på medförfattaren gustavjonssonBild på medförfattaren Wilaiwan TraphromBild på medförfattaren LisaBild på medförfattaren Malin FabbriBild på medförfattaren Helene CarlsonBild på medförfattaren Julia LagerstedtBild på medförfattaren Jorge BerdejaBild på medförfattaren LarssonBild på medförfattaren Anne RostedBild på medförfattaren Emilia OlssonBild på medförfattaren Nina LBild på medförfattaren Peter JantzenBild på medförfattaren EmelieBild på medförfattaren Gunilla HansellBild på medförfattaren Gabriel SvennerbergBild på medförfattaren Charlotte BjörkBild på medförfattaren HenrikBild på medförfattaren Angelica SvanerBild på medförfattaren Karin HanssonBild på medförfattaren Maria Kareliusson

Senaste ändringar

Facebook

Twitter (@anvandbarhet)

 
Creative Commons-licens

Användbarhet i praktiken - wiki by Ingrid Dominques/Johan Berndtsson is licensed under a Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell 3.0 Unported License. Based on a work at anvandbarhet.se.