Studentlitteraturs logga inUse logga
 
 

Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

bok:nytta_minskad_inlaerningstid [2010-06-09 21:24]
berndtsson
bok:nytta_minskad_inlaerningstid [2010-09-11 17:56] (aktuell)
domingues
Rad 1: Rad 1:
====== Nytta: Minskad inlärningstid ====== ====== Nytta: Minskad inlärningstid ======
-Kort inlärningstid är mycket viktigt för produkter som ska användas sällan eller där det ständigt tillkommer nya användare. +Inlärningstid är framför allt viktigt för produkter som används för att effektivisera, exempelvis intranät och andra interna rutiner, men också biljettautomaten och andra produkter för att effektivisera eller eliminera manuell administration. Om produkten dessutom kommer att användas sällan (skatteuträkning), eller om det ständigt tillkommer nya användare (biljettautomaten)  
 + 
 +Om produkten är utformad så att den utgår från användarens förståelse av ämnesområdet genom att använda (för användaren) bekanta begrepp, följer standards och  - framför allt - förmedlar ett tydligt mönster för hur man skall interagera med produkter och ge tydlig återkoppling, så förkortas inlärningen ((A study of MIS managers found that the training time for new users of a stan­dard personal computer was 21 hours, whereas it was only 11 hours for users of a more usable computer. Diagnostic Research: Macintosh, MS-DOS, Or Windows: A Synopsis Of What MIS Managers And Business Computers Had To Say, 1990.)).  
 + 
 +Hjälpfunktioner är också ett sätt att stödja lärande. De kan integreras i interaktionen((Detta beskrivs i Constantine, L., Lockwood, L., Instructive Interaction, Making Inn­ovative Intercfaces Self-taching, www.foruse.com.)), eller egna avsnitt med eller utan lärande interaktivitet.
-Om produkten är utformad så att den utgår från användarens förståelse av ämnesområdet och stöder lärandeprocessen så minskas inlärningstiden((A study of MIS managers found that the training time for new users of a stan­dard personal computer was 21 hours, whereas it was only 11 hours for users of a more usable computer. Diagnostic Research: Macintosh, MS-DOS, Or Windows: A Synopsis Of What MIS Managers And Business Computers Had To Say, 1990.)). Exempel på sätt att stödja lärandeprocessen är att använda för användaren bekanta begrepp, att ge tydlig återkoppling och att produktens utformning och beteende följer ett tydligt mönster. Hjälpfunktioner är också ett sätt att stödja lärande((Ett bra sätt att stödja lärande är att integrera hjälpfunktioner i gränssnittet. Detta beskrivs i Constantine, L., Lockwood, L., Instructive Interaction, Making Inn­ovative Intercfaces Self-taching, www.foruse.com.)). Det kan även vara en god idé att skapa speciella avsnitt med lärande som enda syfte, dessa kan vara integrerade i hjälpfunktionerna eller vara en egen interaktiv utbildningsprodukt som används i anslutning till huvudprodukten. 
 
 

Författare

Bild på författareb Johan BerndtssonBild på författareb Ingrid Domingues

Facebook

Twitter (@anvandbarhet)

 
Creative Commons-licens

Användbarhet i praktiken - wiki by Ingrid Dominques/Johan Berndtsson is licensed under a Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell 3.0 Unported License. Based on a work at anvandbarhet.se.