Studentlitteraturs logga inUse logga
  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
  • Dela på Linkedin
  • Dela på Delicious
  • Dela på Linkedin
 
 

Nytta: Lägre utvecklingskostnader

En av de mer okända nyttorna med att genomföra användbarhetsaktiviteter i utvecklingsprojekt är att tiden för utveckling kan minskas genom att

  1. mindre tid går åt till att diskutera tyckanden
  2. det blir färre omarbetningar
  3. det blir lättare att göra rätt prioriteringar

I IT-projekt är det vanligt att mycket tid det går åt till att diskutera vad produkten ”egentligen” ska fylla för syfte. Sådana diskussioner är mycket viktiga, men det är bättre om de baseras på kunskap om förväntade effekter och målgruppernas reella behov. Annars blir det den som hittar flest argument, eller som kan vara mest övertygande som avgör. Designarbetet blir då en lång förhandling, istället för en process där man försöker verifiera eller falsifiera att lösningsförslag leder till förväntade nyttor.

Om produktens design baseras på tyckanden ökar dessutom risken att det blir många ändringar på vägen, när man kommer på något nytt, eller när man inser att man hade fel. Omarbetningar av redan byggda lösningar kan vara både tidsödande och dyra.

Genom att slippa diskussioner och omarbetningar minskas kostnaderna för utveckling.1

Vi understryker också vikten av att prioritera målgrupperna! Vilka målgrupper behöver produkten hjälpa bäst och vilka kan få sämre stöd? Genom att man känner till vilka målgrupper som är viktigare än andra och vilka egenskaper och funktioner som är viktigast är det lättare att göra prioriteringar och styra projekten när (det är få projekt man slipper välja bort) man måste välja bort något.

 

Noter

1 “The implementation of usability engineering techniques has demonstrated a reduction in the product development cycle by 33%–50%”. Bosert, Quality Func­tional Deployment: A Practitioner's Approach, NY: ASQC Quality Press, 1991.
 
 

Kommentera

Författare

Bild på författareb Johan BerndtssonBild på författareb Ingrid DominguesBild på medförfattaren Geraldo De BernalesBild på medförfattaren Candace McLaneBild på medförfattaren Leia LionsBild på medförfattaren Humberto HastingsBild på medförfattaren Angeles McFarlaneBild på medförfattaren Vincent FossBild på medförfattaren Jodie CraddockBild på medförfattaren Sidney CoffeyBild på medförfattaren Kandi FawknerBild på medförfattaren Tawnya LeckieBild på medförfattaren Kaylee CadellBild på medförfattaren Celeste WelsbyBild på medförfattaren Jeffry CoungeauBild på medförfattaren Diana CockrellBild på medförfattaren Carson DavisonBild på medförfattaren Kaley SamsBild på medförfattaren Candy SteinkeBild på medförfattaren Foster AtchleyBild på medförfattaren Nikole VerjusBild på medförfattaren Amie EarlBild på medförfattaren Napoleon HammonsBild på medförfattaren Roseanna RidgleyBild på medförfattaren Syreeta SaddlerBild på medförfattaren Mellissa RuppBild på medförfattaren Lashay StollBild på medförfattaren Landon HesterBild på medförfattaren Andra DescoteauxBild på medförfattaren Bernard HallenBild på medförfattaren Florian MoroneyBild på medförfattaren Milton Trotter

Senaste ändringar

Facebook

Twitter (@anvandbarhet)

 
Creative Commons-licens

Användbarhet i praktiken - wiki by Ingrid Dominques/Johan Berndtsson is licensed under a Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell 3.0 Unported License. Based on a work at anvandbarhet.se.