Studentlitteraturs logga inUse logga
  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
  • Dela på Linkedin
  • Dela på Delicious
  • Dela på Linkedin
 
 

Nytta: Lägre utvecklingskostnader

En av de mer okända nyttorna med att genomföra användbarhetsaktiviteter i utvecklingsprojekt är att tiden för utveckling kan minskas genom att

  1. mindre tid går åt till att diskutera tyckanden
  2. det blir färre omarbetningar
  3. det blir lättare att göra rätt prioriteringar

I IT-projekt är det vanligt att mycket tid det går åt till att diskutera vad produkten ”egentligen” ska fylla för syfte. Sådana diskussioner är mycket viktiga, men det är bättre om de baseras på kunskap om förväntade effekter och målgruppernas reella behov. Annars blir det den som hittar flest argument, eller som kan vara mest övertygande som avgör. Designarbetet blir då en lång förhandling, istället för en process där man försöker verifiera eller falsifiera att lösningsförslag leder till förväntade nyttor.

Om produktens design baseras på tyckanden ökar dessutom risken att det blir många ändringar på vägen, när man kommer på något nytt, eller när man inser att man hade fel. Omarbetningar av redan byggda lösningar kan vara både tidsödande och dyra.

Genom att slippa diskussioner och omarbetningar minskas kostnaderna för utveckling.1

Vi understryker också vikten av att prioritera målgrupperna! Vilka målgrupper behöver produkten hjälpa bäst och vilka kan få sämre stöd? Genom att man känner till vilka målgrupper som är viktigare än andra och vilka egenskaper och funktioner som är viktigast är det lättare att göra prioriteringar och styra projekten när (det är få projekt man slipper välja bort) man måste välja bort något.

 

Noter

1 “The implementation of usability engineering techniques has demonstrated a reduction in the product development cycle by 33%–50%”. Bosert, Quality Func­tional Deployment: A Practitioner's Approach, NY: ASQC Quality Press, 1991.
 
 

Kommentera

Författare

Bild på författareb Johan BerndtssonBild på författareb Ingrid DominguesBild på medförfattaren Lizzie ManuelBild på medförfattaren Marsha FolkBild på medförfattaren Aisha PhilipsBild på medförfattaren Leilani McMurtryBild på medförfattaren Alejandrina BrothertonBild på medförfattaren Christoper MylesBild på medförfattaren Vince FockenBild på medförfattaren Gavin MaurielloBild på medförfattaren Monroe ReimannBild på medförfattaren Candy BunkerBild på medförfattaren Lanny LafleurBild på medförfattaren Royce WickensBild på medförfattaren Antwan DrumBild på medförfattaren Fern SpadaBild på medförfattaren Selina HardestyBild på medförfattaren Dell IngallsBild på medförfattaren Bettye SpodeBild på medförfattaren Letha TarrantBild på medförfattaren Florentina RashBild på medförfattaren Lucretia LivelyBild på medförfattaren Ivey MathyBild på medförfattaren Rebbeca EdouardBild på medförfattaren Vida KaurBild på medförfattaren Morris HeavenerBild på medförfattaren Kayleigh IngleBild på medförfattaren Robyn FelderBild på medförfattaren Callum StroupBild på medförfattaren Miquel BettisBild på medförfattaren Krystyna MuncyBild på medförfattaren Harley Hudak

Senaste ändringar

Facebook

Twitter (@anvandbarhet)

 
Creative Commons-licens

Användbarhet i praktiken - wiki by Ingrid Dominques/Johan Berndtsson is licensed under a Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell 3.0 Unported License. Based on a work at anvandbarhet.se.