Studentlitteraturs logga inUse logga
  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
  • Dela på Linkedin
  • Dela på Delicious
  • Dela på Linkedin
 
 

Nytta: Lägre utvecklingskostnader

En av de mer okända nyttorna med att genomföra användbarhetsaktiviteter i utvecklingsprojekt är att tiden för utveckling kan minskas genom att

  1. mindre tid går åt till att diskutera tyckanden
  2. det blir färre omarbetningar
  3. det blir lättare att göra rätt prioriteringar

I IT-projekt är det vanligt att mycket tid det går åt till att diskutera vad produkten ”egentligen” ska fylla för syfte. Sådana diskussioner är mycket viktiga, men det är bättre om de baseras på kunskap om förväntade effekter och målgruppernas reella behov. Annars blir det den som hittar flest argument, eller som kan vara mest övertygande som avgör. Designarbetet blir då en lång förhandling, istället för en process där man försöker verifiera eller falsifiera att lösningsförslag leder till förväntade nyttor.

Om produktens design baseras på tyckanden ökar dessutom risken att det blir många ändringar på vägen, när man kommer på något nytt, eller när man inser att man hade fel. Omarbetningar av redan byggda lösningar kan vara både tidsödande och dyra.

Genom att slippa diskussioner och omarbetningar minskas kostnaderna för utveckling.1

Vi understryker också vikten av att prioritera målgrupperna! Vilka målgrupper behöver produkten hjälpa bäst och vilka kan få sämre stöd? Genom att man känner till vilka målgrupper som är viktigare än andra och vilka egenskaper och funktioner som är viktigast är det lättare att göra prioriteringar och styra projekten när (det är få projekt man slipper välja bort) man måste välja bort något.

 

Noter

1 “The implementation of usability engineering techniques has demonstrated a reduction in the product development cycle by 33%–50%”. Bosert, Quality Func­tional Deployment: A Practitioner's Approach, NY: ASQC Quality Press, 1991.
 
 

Kommentera

Författare

Bild på författareb Johan BerndtssonBild på författareb Ingrid DominguesBild på medförfattaren Lachlan LamaroBild på medförfattaren Neal CapuanoBild på medförfattaren Sienna WhetselBild på medförfattaren Windy LammBild på medförfattaren Minna FlaggBild på medförfattaren Vince BradwayBild på medförfattaren Vito FarrellBild på medförfattaren Brock SchubertBild på medförfattaren Rogelio KirschBild på medförfattaren Nelle TrommlerBild på medförfattaren Marco BolerBild på medförfattaren Blondell BanningBild på medförfattaren Antoinette WurthBild på medförfattaren Tilly CarneyBild på medförfattaren Jere McdonoughBild på medförfattaren Lachlan SkeltonBild på medförfattaren Madelaine MaugerBild på medförfattaren Darin MonnierBild på medförfattaren Ingeborg BalesBild på medförfattaren Matthias EdmundBild på medförfattaren Pete KirkbyBild på medförfattaren Hassan RitchieBild på medförfattaren Kacey MuskettBild på medförfattaren Shellie ArscottBild på medförfattaren Meridith PlumeBild på medförfattaren Doyle PennellBild på medförfattaren Eula ReillyBild på medförfattaren Kendall HaggardBild på medförfattaren Keisha BuryBild på medförfattaren Dani Jacques

Senaste ändringar

Facebook

Twitter (@anvandbarhet)

 
Creative Commons-licens

Användbarhet i praktiken - wiki by Ingrid Dominques/Johan Berndtsson is licensed under a Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell 3.0 Unported License. Based on a work at anvandbarhet.se.