Studentlitteraturs logga inUse logga
  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
  • Dela på Linkedin
  • Dela på Delicious
  • Dela på Linkedin
 
 

Nytta: Lägre utvecklingskostnader

En av de mer okända nyttorna med att genomföra användbarhetsaktiviteter i utvecklingsprojekt är att tiden för utveckling kan minskas genom att

  1. mindre tid går åt till att diskutera tyckanden
  2. det blir färre omarbetningar
  3. det blir lättare att göra rätt prioriteringar

I IT-projekt är det vanligt att mycket tid det går åt till att diskutera vad produkten ”egentligen” ska fylla för syfte. Sådana diskussioner är mycket viktiga, men det är bättre om de baseras på kunskap om förväntade effekter och målgruppernas reella behov. Annars blir det den som hittar flest argument, eller som kan vara mest övertygande som avgör. Designarbetet blir då en lång förhandling, istället för en process där man försöker verifiera eller falsifiera att lösningsförslag leder till förväntade nyttor.

Om produktens design baseras på tyckanden ökar dessutom risken att det blir många ändringar på vägen, när man kommer på något nytt, eller när man inser att man hade fel. Omarbetningar av redan byggda lösningar kan vara både tidsödande och dyra.

Genom att slippa diskussioner och omarbetningar minskas kostnaderna för utveckling.1

Vi understryker också vikten av att prioritera målgrupperna! Vilka målgrupper behöver produkten hjälpa bäst och vilka kan få sämre stöd? Genom att man känner till vilka målgrupper som är viktigare än andra och vilka egenskaper och funktioner som är viktigast är det lättare att göra prioriteringar och styra projekten när (det är få projekt man slipper välja bort) man måste välja bort något.

 

Noter

1 “The implementation of usability engineering techniques has demonstrated a reduction in the product development cycle by 33%–50%”. Bosert, Quality Func­tional Deployment: A Practitioner's Approach, NY: ASQC Quality Press, 1991.
 
 

Kommentera

Författare

Bild på författareb Johan BerndtssonBild på författareb Ingrid DominguesBild på medförfattaren Demetrius MimsBild på medförfattaren Andra BaberBild på medförfattaren Kala FairweatherBild på medförfattaren Alica BannisterBild på medförfattaren Roslyn KrouseBild på medförfattaren Bella CooteBild på medförfattaren Lena AutryBild på medförfattaren Hope GainBild på medförfattaren Christel GeorginaBild på medförfattaren Marcy ChristyBild på medförfattaren Glenda GraggBild på medförfattaren Amee OutlawBild på medförfattaren Reed St JulianBild på medförfattaren John SauerBild på medförfattaren Olivia UpchurchBild på medförfattaren Kian CookeBild på medförfattaren Sadye ChauncyBild på medförfattaren Mai FarleighBild på medförfattaren Otilia MeekBild på medförfattaren Sylvester WearingBild på medförfattaren Nellie GurneyBild på medförfattaren Murray GinderBild på medförfattaren Corina MoonlightBild på medförfattaren Mike AuldBild på medförfattaren Angie RobyBild på medförfattaren Terrell HorvathBild på medförfattaren Luella VanmeterBild på medförfattaren Tiffany EarnestBild på medförfattaren Lewis FerrellBild på medförfattaren Carma Ibsch

Senaste ändringar

Facebook

Twitter (@anvandbarhet)

 
Creative Commons-licens

Användbarhet i praktiken - wiki by Ingrid Dominques/Johan Berndtsson is licensed under a Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell 3.0 Unported License. Based on a work at anvandbarhet.se.