Studentlitteraturs logga inUse logga
  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
  • Dela på Linkedin
  • Dela på Delicious
  • Dela på Linkedin
 
 

Detta är en gammal version av dokumentet!


En av de mer okända nyttorna med att genomföra användbarhetsaktiviteter i utvecklingsprojekt är att tiden för utveckling kan minskas. I IT-projekt är det vanligt att mycket tid det går åt till att diskutera vad produkten ”egentligen” ska fylla för syfte. Sådana diskussioner är mycket viktiga, men det behövs konkreta tekniker för att formulera syftet och för att sedan styra processen så att de förväntade effekterna uppstår. Annars riskerar man att projektet styrs av tyckanden, som inte baserats på kunskap om målgrupperna och användningssituationerna. Om projektet styrs av tyckanden ökar dessutom risken att det blir många ändringar på vägen. Genom att basera alla beslut som rör produktens utformning på kunskap om produktens användning så minskas kostnader och tidsåtgång väsentligt.

Det är också känt att många projekt överskrider tids- och kostnadsramar och att detta till stor del beror på att man inte har tillräcklig kunskap om användarnas behov. Arbetssätt och tekniker för att samla kunskap om användningssituationer och att testa föreslagna lösningar i realistisk miljö är alltså mycket viktiga. Sådana insatser ger dessutom bättre styrbarhet i projekt. Genom att man känner till vilka målgrupper som är viktigare än andra och vilka egenskaper och funktioner som är viktigast är det lättare att göra prioriteringar och styra projekten.

 
 

Kommentera

Författare

Bild på författareb Johan BerndtssonBild på författareb Ingrid DominguesBild på medförfattaren Emilia OlssonBild på medförfattaren Peter KråikBild på medförfattaren Gunilla HansellBild på medförfattaren Julia LagerstedtBild på medförfattaren Joakim AxelssonBild på medförfattaren Jorge BerdejaBild på medförfattaren Charlotte BjörkBild på medförfattaren LisaBild på medförfattaren Aurora KarlssonBild på medförfattaren Lotta UlfströmBild på medförfattaren Rolf greenBild på medförfattaren BjörnBild på medförfattaren Johan LiljegrenBild på medförfattaren Malin FabbriBild på medförfattaren gustavjonssonBild på medförfattaren Anne RostedBild på medförfattaren EmelieBild på medförfattaren suzana susecBild på medförfattaren Marcus RehnBild på medförfattaren LarssonBild på medförfattaren Peter JantzenBild på medförfattaren Monika AnderssonBild på medförfattaren Jonas EngkvistBild på medförfattaren HenrikBild på medförfattaren Gabriel SvennerbergBild på medförfattaren Maria KareliussonBild på medförfattaren peter erhardBild på medförfattaren Helene CarlsonBild på medförfattaren fredric landqvist

Senaste ändringar

Facebook

Twitter (@anvandbarhet)

 
Creative Commons-licens

Användbarhet i praktiken - wiki by Ingrid Dominques/Johan Berndtsson is licensed under a Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell 3.0 Unported License. Based on a work at anvandbarhet.se.