Studentlitteraturs logga inUse logga
 
 

Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

bok:nytta_minskade_kostnader_och_kortare_utvecklingstid [2010-09-11 17:59]
domingues
bok:nytta_minskade_kostnader_och_kortare_utvecklingstid [2010-09-22 13:28] (aktuell)
berndtsson
Rad 1: Rad 1:
-En av de mer okända nyttorna med att genomföra användbarhetsaktiviteter i utvecklingsprojekt är att tiden för utveckling kan minskas. I IT-projekt är det vanligt att mycket tid det går åt till att diskutera vad produkten ”egentligen” ska fylla för syfte. Sådana diskussioner är mycket viktiga, men det behövs konkreta tekniker för att formulera syftet och för att sedan styra processen så att de förväntade effekterna uppstår. Annars riskerar man att projektet styrs av tyckanden, som inte baserats på kunskap om målgrupperna och användningssituationerna. Om projektet styrs av tyckanden ökar dessutom risken att det blir många ändringar på vägen. Genom att basera alla beslut som rör produktens utformning på kunskap om produktens användning så minskas kostnader och tidsåtgång väsentligt.+====== Nytta: Lägre utvecklingskostnader ====== 
 + 
 +En av de mer okända nyttorna med att genomföra användbarhetsaktiviteter i utvecklingsprojekt är att tiden för utveckling kan minskas genom att 
 +  - mindre tid går åt till att diskutera tyckanden 
 +  - det blir färre omarbetningar 
 +  - det blir lättare att göra rätt prioriteringar 
 + 
 +I IT-projekt är det vanligt att mycket tid det går åt till att diskutera vad produkten ”egentligen” ska fylla för syfte. Sådana diskussioner är mycket viktiga, men det är bättre om de baseras på kunskap om förväntade effekter och målgruppernas reella behov. Annars blir det den som hittar flest argument, eller som kan vara mest övertygande som avgör. Designarbetet blir då en lång förhandling, istället för en process där man försöker verifiera eller falsifiera att lösningsförslag leder till förväntade nyttor.  
 + 
 +Om produktens design baseras på tyckanden ökar dessutom risken att det blir många ändringar på vägen, när man kommer på något nytt, eller när man inser att man hade fel. Omarbetningar av redan byggda lösningar kan vara både tidsödande och dyra.  
 + 
 +Genom att slippa diskussioner och omarbetningar minskas kostnaderna för utveckling.((“The implementation of usability engineering techniques has demonstrated a reduction in the product development cycle by 33%–50%”. Bosert, Quality Func­tional Deployment: A Practitioner's Approach, NY: ASQC Quality Press, 1991.))  
 +  
 +Vi understryker också vikten av att prioritera målgrupperna! Vilka målgrupper behöver produkten hjälpa bäst och vilka kan få sämre stöd? Genom att man känner till vilka målgrupper som är viktigare än andra och vilka egenskaper och funktioner som är viktigast är det lättare att göra prioriteringar och styra projekten //när// (det är få projekt man slipper välja bort) man måste välja bort något.  
   
-Det är också känt att många projekt överskrider tids- och kostnadsramar och att detta till stor del beror på att man inte har tillräcklig kunskap om användarnas behov.  
-Arbetssätt och tekniker för att samla kunskap om användningssituationer och att testa föreslagna lösningar i realistisk miljö är alltså mycket viktiga. Sådana insatser ger dessutom bättre styrbarhet i projekt. Genom att man känner till vilka målgrupper som är viktigare än andra och vilka egenskaper och funktioner som är viktigast är det lättare att göra prioriteringar och styra projekten. 
 
 

Författare

Bild på författareb Johan BerndtssonBild på författareb Ingrid Domingues

Facebook

Twitter (@anvandbarhet)

 
Creative Commons-licens

Användbarhet i praktiken - wiki by Ingrid Dominques/Johan Berndtsson is licensed under a Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell 3.0 Unported License. Based on a work at anvandbarhet.se.