Studentlitteraturs logga inUse logga
 
 

Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

bok:nytta_minskade_livscykelkostnader [2010-06-09 21:32]
berndtsson
bok:nytta_minskade_livscykelkostnader [2011-02-09 13:31] (aktuell)
berndtsson tidigare version återställd
Rad 1: Rad 1:
====== Nytta: Minskade livscykelkostnader ====== ====== Nytta: Minskade livscykelkostnader ======
-Om kostnaderna för IT-utveckling slås ut på produktens livscykel tjänar man många gånger om på att investera i användbarhetsaktiviteter((Se Jacob Nielsen: Intranet portals, The Corporate Information Infrastructure, Alert­box, April 9, 1999 ”It is very common to achieve this 10-to-3 payoff ratio (or better) in intranet usability projects” och Pressman, R.S., Software Engineering: A Practitioner’s Approach, McGraw-Hill, 1992. ”Every $1 invested in user-centered design returns between $2 and $100”.)). Ett stort problem är att kostnader för drift, utbildning, support och underhåll ofta glöms bort då man ska bedöma och beräkna kostnaderna för en interaktiv produkt. Att se till interaktiva produkters livscykel belyser nyttan av användbarhetsinsatserna. Merparten av kostnaderna i underhållsfasen beror på att produkten ej tillgodoser användares behov((“80% of software lifecycle costs occur during the maintenance phase.” Press­man, R.S., Software Engineering: A Practitioner’s Approach, McGraw-Hill, 1992. Vi anser att stor del av dessa kostnader kan undvikas genom att produkten bättre tillgodoser användarnas reela behov.)). Genom systematiska insatser som exempelvis målgruppsanalyser, interaktionsdesign och användningstester för att säkra hög användningskvalitet minskas kostnaderna för felhantering, dålig ergonomi, utbildning, support, omständlig hantering, etc.+Om man ser till kostnaderna för produktens hela livslängd  så tjänar man många gånger om på att investera i användbarhetsaktiviteter.((Se Jacob Nielsen: Intranet portals, The Corporate Information Infrastructure, Alert­box, April 9, 1999 ”It is very common to achieve this 10-to-3 payoff ratio (or better) in intranet usability projects” och Pressman, R.S., Software Engineering: A Practitioner’s Approach, McGraw-Hill, 1992. ”Every $1 invested in user-centered design returns between $2 and $100”.))  
 + 
 +Ett stort problem är att kostnader för drift, utbildning, support och underhåll ofta glöms bort då man ska bedöma och beräkna kostnaderna för en interaktiv produkt. Att se till interaktiva produkters livscykel belyser nyttan av användbarhetsinsatserna. Merparten av kostnaderna i underhållsfasen beror på att produkten ej tillgodoser användares behov.((“80% of software lifecycle costs occur during the maintenance phase.” Press­man, R.S., Software Engineering: A Practitioner’s Approach, McGraw-Hill, 1992.))  
 + 
 +Genom systematiska insatser som exempelvis målgruppsanalyser, interaktionsdesign och användbarhetstester för att säkra hög användningskvalitet minskas kostnaderna för felhantering, dålig ergonomi, utbildning, support, omständlig hantering, etc.
 
 

Författare

Bild på författareb Johan BerndtssonBild på författareb Ingrid Domingues

Facebook

Twitter (@anvandbarhet)

 
Creative Commons-licens

Användbarhet i praktiken - wiki by Ingrid Dominques/Johan Berndtsson is licensed under a Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell 3.0 Unported License. Based on a work at anvandbarhet.se.