Studentlitteraturs logga inUse logga
 
 

Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

bok:nytta_okad_tillfredsstallelse_for_anvandaren [2010-06-09 21:37]
berndtsson skapad
bok:nytta_okad_tillfredsstallelse_for_anvandaren [2010-09-23 12:34] (aktuell)
domingues
Rad 1: Rad 1:
-====== Ökad tillfredsställelse för användaren ======+====== Nytta: Ökad nöjdhet ====== 
 +{{ :bok:user_happy.png|}} 
 +En produkt som fungerar så som användaren förväntar sig skapar nöjda användare. Om produkten skall användas för att göra arbetet effektivt måste produkten upplevas som ”effektiv” av användaren. Om produkten istället skall bidra med tidsfördriv och spänning så måste den upplevas som ”spännande”. Om produkten ska vara instruktiv och lärande måste den locka användaren att utforska området och ge användaren kunskap om hennes faktiska kunskapsnivå.
-En produkt som fungerar så som användaren förväntar sig skapar tillfredsställelse. Om produkten skall användas för att göra arbetet effektivt måste produkten upplevas som ”effektiv” av användaren. Om produkten istället skall bidra med tidsfördriv och spänning så måste den upplevas som ”spännande”. Om produkten ska vara instruktiv och lärande måste den locka användaren att utforska området och ge användaren kunskap om hennes faktiska kunskapsnivå. +Nöjda användare är betydligt mer motiverade att använda just denna produkt. Användare som tycker om en produkt rekommenderar den också till andra. Nöjda användare ger hög användningsgraden, vilket är en grundläggande förutsättning för att förväntade nyttor ska uppstå.  
 + 
 +Nöjda användare är också bra för lönsamheten. En jämförelse olika index för att uppskatta vilka företag som är mest lönsamma visar att ASCI (American Customer Satisfaction Index) har betydligt högre träffsäkerhet än exempelvis Dow Jonestandard & Poors 500. Därmed blir nöjdhet också ett ekonomsikt värde, eftersom det leder till bättre affärer.
-En produkt som skänker användaren tillfredsställelse gör också användaren betydligt mer motiverad att använda just denna produkt. Publika produkter står och faller med hur väl de kan motsvara användarens förväntningar och ge tillfredsställelse. Användare som tycker om en produkt rekommenderar den till andra, vilket är av största vikt för publika produkter. Idag ökar också användarnas krav på företagsinterna lösningar, exempelvis måste ett Intranät väl motsvara användarnas behov för att det skall ge de effektiviserings- och kulturhöjande effekterna som ofta förväntas. 
 
 

Författare

Bild på författareb Johan BerndtssonBild på författareb Ingrid Domingues

Facebook

Twitter (@anvandbarhet)

 
Creative Commons-licens

Användbarhet i praktiken - wiki by Ingrid Dominques/Johan Berndtsson is licensed under a Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell 3.0 Unported License. Based on a work at anvandbarhet.se.