Studentlitteraturs logga inUse logga
 
 

Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

bok:om_anvaendarna_bara_aer_med_sa_blir_det_bra [2010-08-11 12:33]
domingues
bok:om_anvaendarna_bara_aer_med_sa_blir_det_bra [2010-09-22 13:13] (aktuell)
berndtsson
Rad 1: Rad 1:
-====== Myt 3: ”Om användarna bara är med så blir det bra” ======+====== Myt 3 ====== 
 + 
 +**”Om användarna deltar så blir det bra”**
Myten grundas i en övertro på att användarna har kunskap om de möjligheter som finns att bygga interaktiva produkter liksom att de har förmåga att beskriva vad de faktiskt gör. Myten grundas i en övertro på att användarna har kunskap om de möjligheter som finns att bygga interaktiva produkter liksom att de har förmåga att beskriva vad de faktiskt gör.
Rad 11: Rad 13:
  * Ett annat problem med intervjuer är att sammanhanget som produkten används i också är viktigt. Om man bara intervjuar användarna, utan att ta reda på mer om den situation och de sammanhang som produkten används i, så missar man värdefull information som påverkar lösningens utformning.   * Ett annat problem med intervjuer är att sammanhanget som produkten används i också är viktigt. Om man bara intervjuar användarna, utan att ta reda på mer om den situation och de sammanhang som produkten används i, så missar man värdefull information som påverkar lösningens utformning.
-En lösning är att genomföra målgruppsanalyser där man samlar information om målgruppernas kunskaper, värderingar och förväntningar samt att man observerar användningssituationen och det sammanhang där produkten ska användas. På så sätt kan designbeslut baseras på kunskap om hur användningen går till i praktiken((För andra, mer innovativa sätt att arbeta med användarmedverkan, se bland annat Buur J., Binder T. and Brandt E. ”Taking video beyond ’Hard Data’ in user centred design”, In Proceedings of Participatory Design Conference (PDC 00), New York 2000. )).+Lösningen är att genomföra målgruppsanalyser där man samlar information om målgruppernas kunskaper, värderingar och förväntningar samt att man observerar användningssituationen och det sammanhang där produkten ska användas. På så sätt kan designbeslut baseras på kunskap om hur användningen går till i praktiken((För andra, mer innovativa sätt att arbeta med användarmedverkan, se bland annat Buur J., Binder T. and Brandt E. ”Taking video beyond ’Hard Data’ in user centred design”, In Proceedings of Participatory Design Conference (PDC 00), New York 2000. )).
I designfasen begränsas användarnas medverkan ibland till att kommentera färdiga lösningsförslag. Ett sådant sätt att hantera användarnas medverkan blir fyllt av tyckanden och skapar ofta problem för projektgruppen, eftersom de: I designfasen begränsas användarnas medverkan ibland till att kommentera färdiga lösningsförslag. Ett sådant sätt att hantera användarnas medverkan blir fyllt av tyckanden och skapar ofta problem för projektgruppen, eftersom de:
Rad 21: Rad 23:
Lösningen är att testa produkten i användning. Då får man veta mer om hur produkten fungerar i verklig användning och rena tyckanden kan minimeras. Lösningen är att testa produkten i användning. Då får man veta mer om hur produkten fungerar i verklig användning och rena tyckanden kan minimeras.
-Vi vill även betona vikten av användarmedverkan i förvaltning. Det är inte ovanligt att webbansvariga eller förvaltningsansvariga har problem att sovra i många "klagomål". Planerade användningstester, logganalyser och enkäter som mäter hur produkten används och hur väl den lever upp till förväntade nyttor är ett bra sätt att hantera strukturerad användarmedverkan. +Vi vill även betona vikten av användarmedverkan i förvaltning. Det är inte ovanligt att webbansvariga eller förvaltningsansvariga har problem att sovra i många "klagomål". Planerade användbarhetstester, logganalyser och enkäter som mäter hur produkten används och hur väl den lever upp till förväntade nyttor är ett bra sätt att hantera strukturerad användarmedverkan.
 
 

Författare

Bild på författareb Johan BerndtssonBild på författareb Ingrid Domingues

Facebook

Twitter (@anvandbarhet)

 
Creative Commons-licens

Användbarhet i praktiken - wiki by Ingrid Dominques/Johan Berndtsson is licensed under a Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell 3.0 Unported License. Based on a work at anvandbarhet.se.