Studentlitteraturs logga inUse logga
 
 

Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

bok:tester_behoevs_inte_om_utvecklingsteamet_har_arbetat_med_anvaendarna_under_en_laengre_tid_och_vet_vad_anvaendarna_vill_ha [2010-06-09 22:39]
berndtsson skapad
bok:tester_behoevs_inte_om_utvecklingsteamet_har_arbetat_med_anvaendarna_under_en_laengre_tid_och_vet_vad_anvaendarna_vill_ha [2010-09-22 09:44] (aktuell)
berndtsson
Rad 1: Rad 1:
-**Myt 8: ”Tester behövs inte om utvecklingsteamet har arbetat med användarna under en längre tid och vet vad användarna vill ha!”**+====== Myt 8 ====== 
 + 
 +**”Tester behövs inte om utvecklingsteamet har arbetat med användarna under en längre tid och vet vad användarna vill ha”** 
 + 
 +Även om utvecklarna sitter tillsammans med användarna under lång tid, så har de inte samma kunskap, erfarenheter och värderingar som användarna. I projekt där det saknas ansvariga för användbarheten blir det ofta så att utvecklarna försöker gissa användarens behov.  
 + 
 +En kartläggare har tekniker för att fånga reella behov, också de som inte är uttalade.
-Även om utvecklarna sitter tillsammans med användarna under lång tid, så har de inte samma kunskap, erfarenheter och värderingar som användarna. I projekt där det saknas ansvariga för användbarheten blir det ofta så att utvecklarna försöker gissa användarens behov. En kartläggare (se kapitel 3.2.4) har tekniker för att fånga reella behov, också de som inte är uttalade. 
Även i de fall systematiska användbarhetsinsatser görs finns ett behov av att testa. I ett projekt där användbarhet är en integrerad del sker tester för att verifiera principerna först och därefter detaljerna. Även i de fall systematiska användbarhetsinsatser görs finns ett behov av att testa. I ett projekt där användbarhet är en integrerad del sker tester för att verifiera principerna först och därefter detaljerna.
 
 

Författare

Bild på författareb Johan BerndtssonBild på författareb Ingrid Domingues

Facebook

Twitter (@anvandbarhet)

 
Creative Commons-licens

Användbarhet i praktiken - wiki by Ingrid Dominques/Johan Berndtsson is licensed under a Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell 3.0 Unported License. Based on a work at anvandbarhet.se.