Studentlitteraturs logga inUse logga
 
 

Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

bok:vad_ar_anvandbarhet [2010-09-22 12:08]
berndtsson
bok:vad_ar_anvandbarhet [2010-10-08 09:03] (aktuell)
81.231.246.93 Fixade till en länk
Rad 21: Rad 21:
  - Den nytta som produkten förväntas ge. En interaktiv produkt förväntas ge någon effekt, bidra med en nytta som är önskad och uppskattad:   - Den nytta som produkten förväntas ge. En interaktiv produkt förväntas ge någon effekt, bidra med en nytta som är önskad och uppskattad:
    - [[http://anvandbarhet.se/bok:idefasen#nytta_foer_verksamheten|För den som tillhandahåller produkten]], exempelvis samhällsnytta, verksamhetsnytta eller ekonomisk vinst.     - [[http://anvandbarhet.se/bok:idefasen#nytta_foer_verksamheten|För den som tillhandahåller produkten]], exempelvis samhällsnytta, verksamhetsnytta eller ekonomisk vinst.
-    - F[[http://anvandbarhet.se/bok:idefasen#nytta_foer_anvaendarna|ör den som använder produkten]], exempelvis förenkling, effektivisering eller nöje. +    - [[http://anvandbarhet.se/bok:idefasen#nytta_foer_anvaendarna|För den som använder produkten]], exempelvis förenkling, effektivisering eller nöje.
  - Det sammanhang och situationer där produkten ska användas. Produkten måste anpassas till:   - Det sammanhang och situationer där produkten ska användas. Produkten måste anpassas till:
    - Det rumsliga sammanhanget, exempelvis dålig belysning eller buller.     - Det rumsliga sammanhanget, exempelvis dålig belysning eller buller.
 
 

Författare

Bild på författareb Johan BerndtssonBild på författareb Ingrid Domingues

Facebook

Twitter (@anvandbarhet)

 
Creative Commons-licens

Användbarhet i praktiken - wiki by Ingrid Dominques/Johan Berndtsson is licensed under a Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell 3.0 Unported License. Based on a work at anvandbarhet.se.