Studentlitteraturs logga inUse logga
 
 

Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

bok:vi_testar_ju_da_kommer_felen_fram [2010-09-22 09:58]
berndtsson
bok:vi_testar_ju_da_kommer_felen_fram [2010-09-22 11:30] (aktuell)
berndtsson
Rad 7: Rad 7:
**För det första:** 
Synsättet är i grunden fel, det är enkelt att bevisa att det blir dyrare att bygga något och sedan testa och åtgärda fel än att försöka hamna mer rätt från början. **För det första:** 
Synsättet är i grunden fel, det är enkelt att bevisa att det blir dyrare att bygga något och sedan testa och åtgärda fel än att försöka hamna mer rätt från början.
-{{ :bok:img:figur_2_4.jpg?350|Figur 2.4 Valsedel vid amerikanska presidentvalet år 2000}} +**För det andra:
** Om man inte gör något i utvecklingsprocessen för att säkerställa hög användbarhet så riskerar man att de problem man finner vid ett [[http://www.anvandbarhet.se/bok:utvardera_anvandbarhet#anvaendbarhetstest|användbarhetstest]] är så grundläggande och allvarliga att de inte går att åtgärda, eller att de i vart fall blir mycket kostsamma att åtgärda.
- +
-**För det andra:
** Om man inte gör något i utvecklingsprocessen för att säkerställa hög användbarhet så riskerar man att de problem man finner vid ett användningstest är så grundläggande och allvarliga att de inte går att åtgärda, eller att de i vart fall blir mycket kostsamma att åtgärda.+
 
 

Författare

Bild på författareb Johan BerndtssonBild på författareb Ingrid Domingues

Facebook

Twitter (@anvandbarhet)

 
Creative Commons-licens

Användbarhet i praktiken - wiki by Ingrid Dominques/Johan Berndtsson is licensed under a Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell 3.0 Unported License. Based on a work at anvandbarhet.se.